ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 10:06
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކޭން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކޭން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
ޖަރުމަނު ލީގު
ކޭންގެ ދެ ލަނޑުން ބަޔާނަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް!
 
ލައިޕްޒިގް މެޗާ ކުރިމަތިލީއިރު ވެސް، ބަޔާން އޮތީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ތިން މެޗުން ބަލިވެ ޕްްރެޝަރުގައި

ޖަރުމަނު ލީގުގައި އާރްބީ ލައިޕްޒިގާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ލީގުގަައި ބަޔާންގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ބަޔާނުން ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައި ވަނިކޮށް، ލައިޕްޒިގުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ވެސް ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް، މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ ފަހު ވަގުތު ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. މެޗަށް ނުކުތްއިރު ވެސް ބަޔާން އޮތީ ޕްރެޝަރުގަ އެވެ. އެއީ އެންމެ ފަހުން އެ ޓީމު ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް ބަލިވެފައި އޮތުމުންނެވެ.

މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި ބަޔާނަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން އެވެ. އެ ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ ޖަމާލް މުސިއާލާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ނަމަވެސް، މެޗުގެ 70 ވަނަ މިނެޓުގައި ލައިޕްޒިގުން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. ޑެނީ އޮލްމޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ، ބެންޖަމިން ސެސްކޯ އެވެ. މެޗު އެއްވަރުވާން ދަނިކޮށް، އިތުރު ވަގުތުގަައި ބަޔާން މޮޅުވީ ވެސް ކޭން ޖެހި ލަނޑުންނެވެ.

މޮޅާއެކު ބަޔާން އޮތީ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 23 މެޗުން 53 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން، އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބަޔާ ލެވަކޫސަނަށް ލިބެނީ 61 ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް