ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 11:19
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބޮކުމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބޮކުމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ލީގު
ބޮކުމް އަތުން ބަލިވެ، ބަޔާނަށް އިތުރު ޕްރެޝަރެއް
 
ބަޔާންގެ މި ބައްޔާއެކު، އެ ޓީމާ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބަޔާ ލެވަކޫސަނާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް އަށް ޕޮއިންޓަށް ފުޅާވެފައި

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބޮކުމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކަށް އިތުރު ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޮކުމްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާން ބަލިވީ 3-2 އިންނެވެ. މިއީ މި ސީޒަންގެ ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބަޔާންގެ ހަތަރު ވަނަ ބައްޔެވެ. މުޅި ސީޒަންގައި އެ ޓީމުގެ ހަތް ވަނަ ބައްޔެވެ. އެންމެ ފަހުން ބަޔާން ކުޅުނު ތިން މެޗު ވެސް އެ ޓީމު ނިންމާލަން ޖެހުނީ ބަލިވެގެންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 14 ވަނަ މިނެޓުގައި ބަޔާނުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. ލިއޯން ގޮރެޓްޒްކާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޖަމާލް މުސިއާލާ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 38 ވަނަ މިނެޓުގައި ބޮކުމް އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ޓަކޫމާ އަސާނޯ އެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ބޮކުމްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކެވެން ޝްލޯޓަބެކް އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފުގަައި ބަޔާނަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދެއްކީ ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑު ދައްކައި، ޑަޔޫޓް އުޕަމެކާނޯ ދަނޑުން ފޮނުވާލުމުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލާޒިއޯއާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް އޭނާ އަށް ވަނީ ރަތް ކާޑު ދައްކައިފަ އެވެ. ބޮކުމް އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް، އެ ޓީމުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ކެވިން ސްޓޯގާ އެވެ. މެޗުގައި ބަޔާންގެ ފަހު ލަނޑު ހެރީ ކޭން ޖެހީ 87 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ.

ބަޔާންގެ މި ބައްޔާއެކު، އެ ޓީމާ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބަޔާ ލެވަކޫސަނާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް އަށް ޕޮއިންޓަށް ފުޅާވެފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު 22 މެޗުން ބަޔާނަށް 50 ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން އެއް ވަނައިގައި ލެވަކޫސަނަށް ލިބެނީ 58 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް