ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 09:01
ބީއެމްއެލް އެޕް
ބީއެމްއެލް އެޕް
ބީއެމްއެލް
ކާޑު ލިމިޓުތައް މުރާޖައާކުރުން
ކާޑުލިމިޓުތައް މުރާޖައާކުރަމުން އެބަދޭ، އަދި ލިމިޓެއް ކަނޑަނާޅާ - ބީއެމްއެލް
 
ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރުމަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކާޑު ލިމިޓްތައް މުރާޖައާކުރަމުންދާ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނޭ
 
ބޭރު ފައިސާ ލިބުމުގައި ބޭންކަށް ދަތިވޭ

މިހާރު ކާޑުލިމިޓުތައް މުރާޖައާކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި ކާޑު ލިމިޓެއް ކަނޑަނާޅާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ބޭރު ފައިސާ ލިބުމުގައި ބޭންކަށް ދިމާވި ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން ރުފިޔާ އެކައުންޓްތަކުން ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރުމަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކާޑު ލިމިޓްތައް މުރާޖައާކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދި ލިމިޓެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި އައު ލިމިޓަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނެ ތާރީޚެއް ވެސް ކަނޑަނާޅާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ބީއެމްއެލް އިން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު އެ ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކާއި ޑެބިޓް ކާޑުތަކުން ޑޮލަރު ނެގޭ މިންވަރު ކުޑަކުރަން ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ކާޑު ލިމިޓުތައް މުރާޖައާކުރަމުންދާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނުބުނެއެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކާއި ޑެބިޓް ކާޑުތަކުން ފައިސާ ނެގޭ މިންވަރު ކުޑަ ކުރަން ނިންމަނީ ކަމަށްބުނެ، ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ފަތުރަމުންދަނީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ޚަބަރެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ މާލީ އަދި އިގްތިސާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ދަރަނީގެ ހިރާސްތައް ކުޑަކޮށް ބޭރު ފައިސާ ލިބުން ފަސޭހަކުރެވޭނެ މަގުތައް ފަހިކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް