ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 22:52
ސުނާމީ ބިނާ ސަރަހައްދު
ސުނާމީ ބިނާ ސަރަހައްދު
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން ގޯސްވުން
މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ބ އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
 
ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ
 
ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ، އަދި ރާޅުގެ އުސްމިނުގައި 4 ނުވަތަ 7 ފޫޓު ހުންނާނެ
 
ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 7:45ން 1:45ށް

މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ބ އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 7:45ން 1:45ށެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރުމާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށާއި، ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިރުއުތުރާއި އިރުން ގަޑިއަކު 13 މޭލާ 23 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެ އިދާރާއިން ބުނީ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށާއި، ރާޅުގެ އުސްމިނުގައި 4 ނުވަތަ 7 ފޫޓު ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެފައިވާތީ ހުރިހައި ފަރާތްތަކުން، ޚާއްސަކޮށް ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް