ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 09:25
ޑާވިން ނޫނޭޒް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ޑާވިން ނޫނޭޒް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ބާންލީ ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލް އެނބުރި އެއްވަނަ އަށް
 
ލިވަޕޫލް އެއްވަނައިގައި އޮތީ މެޗެއް އިތުރަށް ކުޅެގެން

ބާންލީ ބަލިކޮށް, ލިވަޕޫލް އަލުން އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ލިވަޕޫލް އަލުން އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލީ, މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ މޮޅުވެ ޕޮއިންޓެއްގެ ލީޑަކާއެކު އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލާފައި ވަނިކޮށެވެ. ސިޓީއަށް ވުރެ އިތުރަށް މެޗެއް ކުޅެގެން ލިވަޕޫލް އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލީ 3-1 ން ބާންލީ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. 31 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިވަޕޫލަށް ކުރިހޯދައިދިނީ ޖޮޓާ އެވެ. އެކަމަކު ހާފްގެ ފަހު މިނެޓުގައި އޯޝީ ޖެހި ލަނޑުން ހާފް ނިމުނީ 1-1 ން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ހަތްވަނަ މިނެޓުގައި އަލުން ލިވަޕޫލަށް ކުރިހޯދައިދިނީ ޑިއާޒް އެވެ. ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޑާވިން ނޫނޭޒް އެވެ.

Advertisement

މޮޅާއެކު ލިވަޕޫލުން ވަނީ ސިޓީގެ މައްޗަށް ދެ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ހޯދާފައެވެ. ބާންލީ އަކީ ރެލިގޭޝަން ޒޯންގައި އޮތް ޓީމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް