ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 06:52
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލެވަކޫސަންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލެވަކޫސަންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ލީގު
ލެވަކޫސަން އިން ބަޔާން ލަދު ގަންނަވާލައިފި
 
ބަޔާން އަތުން ހޯދި ފުރިހަމަ މޮޅާއެކު، ލެވަކޫސަން އިން ވަނީ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފައި

ޖަރުމަނު ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ހޯދި ފަސޭހަ މޮޅާއެކު، ބަޔާ ލެވަކޫސަން އިން އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ލެވަކޫސަންގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-0 އިންނެވެ. އެ މެޗަށް ނިކުތްއިރު ވެސް ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ލެވަކޫސަން އެވެ. އެ މެޗުން މޮޅުވެގެން އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލުމުގެ ފުރުސަތު ބަޔާން އަށް ވެސް އޮތެވެ.

Advertisement

މެޗު ފަށައިގެން 18 ވަނަ މިނެޓުގައި ލެވަކޫސަން އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. ރޮބާޓް އެންޑްރިޗް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ހޯސިޕް ސްޓެނިސިކް އެވެ. ލެވަކޫސަންގެ ފަހު ދެ ލަނޑު އެ ޓީމުން ޖެހީ ފަހު ހާފުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ފަސް ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި، ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ އެލެކްސް ގްރިމާލްޑޯ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ނަތަން ޓޭލާ އެވެ. ލެވަކޫސަންގެ ފަހު ލަނޑު ޖެރެމީ ފްރިމްޕޮންގް ޖެހީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގަ އެވެ. މެޗުގައި އޭނާ ކުޅެން ނިކުތީ ވެސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ބަޔާން އަތުން ހޯދި ފުރިހަމަ މޮޅާއެކު، ލެވަކޫސަން އިން ވަނީ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފަ އެވެ، މިހާތަނަށް ކުޅުނު 21 މެޗުން އެ ޓީމަށް ލިބެނީ 55 ޕޮއިންޓެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި ބަޔާން އަށް ލިބެނީ 50 ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް