ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 09:17
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ކޮންގްރެސްއެއްގައި ބައްސާމް ވާހަކަ ދައްކަނީ
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ކޮންގްރެސްއެއްގައި ބައްސާމް ވާހަކަ ދައްކަނީ
ސަން
އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސް
ގިނަ ކުލަބުތަކަކަށް އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސް ''ބަންދު''
 
ކުލަބުތަކުން އެދެނީ އަސާސީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގެންދަން

މިއަދު ހެނދު ބާއްވާ އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސް އަށް 10 ކުލަބަކުން ބޮއިކޮޓް ކުރަން ނިންމާފައިވާކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފީފާއިން ކެންސަލްކުރި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ހުށަހެޅި ކުރީގެ ގައުމީ ފޯވަޑް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ ކުލަބުތަކަކުން މިއަދު ހެނދުނު ނުވައެއް ޖަހާއިރު ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލްގައި ބާއްވާ އިންތިހާބު ބޮއިކޮޓް ކުރަން ނިންމީ އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބާއްވާތީ އެވެ.

އެފްއޭއެމުން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާނުކުރީ މި ކޮންގްރެސް ބާއްވާނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ގިނަ ކުލަބުތަކަކުން ދެކޮޅު ހަދައި ފީފާ އަދި އޭއެފްސީ އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެންމެން އެއްތަނަކަށް ހާޒިރުވެގެން ކޮންގްރެސް ބާއްވާނެކަން އެފްއޭއެމުން އިއުލާނުކުރީ އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު އެވެ.

ނަމަވެސް އެފްއޭއެމުގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވަނީ ކޮންގްރެސް ބާއްވާ ތަނާއި ވަގުތު ހަތް ދުވަސް ކުރިން އަންގަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން އެންގުމުން ގިނަ ކުލަބުތަކަކުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތުލިބެ އެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ބާއްވާ ކޮންގްރެސްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެއްޖެނަމަ ދެން ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ޖެހޭނީ 24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ގަވާއިދުގައިބުނެ އެވެ. އެކޮންގްރެސް އަށް ކޯރަމެއް ބޭނުމެއްނުވާނެ އެވެ. މިހެންވެ ކުލަބުތަކުން ދަނީ ފަހުން ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވާނަމަ އަދި މިއަދު އެންމެން ހާޒިރުވެގެން ބާއްވާ ކޮންގްރެސް އަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް ދައުވަތު ނުދޭ ކަމަށް އެކުލަބުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެފްއޭއެމުގެ އެކްޓިން ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު ޖައުޝަން ޝަރީފް ވަނީ ވެލެންސިއާ އަށް ދައުވަތު ދިންކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

މި އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ވެލެންސިއާ ދެބައިވެ، އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ދެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވެސް ވަނީ ސިޓީ ދީފަ އެވެ. ޓޮމްގެ ކެނޑިޑެސީ ބާތިލްވީ ވެސް ވެލެންސިއާގެ ސިޓީ ބަލައިނުގަންނަން ބާތިލްވި އިންތިހާބާ ކޮމިޓީން ނިންމުމުންނެވެ.

އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސް މި ބާއްވަނީ އެ އިދާރާގައި ސައްހަ އިންތިހާބީ ކޮމިޓީއަކާއި އެޕީލްސް ކޮމިޓީއެއް ނެތުމުން ފީފާއިން އެކަން ކުރަން އެންގުމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް