ބުރާސްފަތި 09 އޭޕުރިލް 2020
02 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 16
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ދުނިޔެ - އައިސިސް

އިރާޤު އެމްބަސީއަށް ދިން ހަމަލާގެ ޒިންމާ އައިސިސް އިން ނަގައިފި

  • ހަމަލާދިން މީހާ ހަމަލާދީފައިވަނީ ހަށިގޮށްވާލައިގެން ކަމަށާ

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
IxmaealNaail

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 05:13 | 1,302

އަފްގާނިސްތާނުގެ ސަލާމަތީ އޮފިޝަލަކު ބުނީ، އިރާޤު އެމްބަސީ ބޭރުގައި ހަމަލާދިން މީހާ ހަމަލާދީފައިވަނީ ހަށިގޮށްވާލައިގެން ކަމަށާ - ގޫގުލް

ކާބުލްގައި ހުންނަ އިރާޤުގެ އެމްބަސީއަށް ހޯމަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާގެ ޒިންމާ ހަނގުރާމަވެރި އައިސިސް ޖަމާޢަތުން ނަގައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ހަތަރު ތަނެއްގައި ބޮން ގޮއްވުމުގެ އިތުރުން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވާއިރު، މި ހަމަލާތަކުގައި މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމެއް، ނުވަތަ މީހަކަށް އަނިޔާވި ކަމެއް ރަސްމީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭއެފްޕީއަށް މަޢުލޫމާތުދެމުން، ނަން ހާމަނުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް، އަފްގާނިސްތާނުގެ ސަލާމަތީ އޮފިޝަލަކު ބުނީ، އިރާޤު އެމްބަސީ ބޭރުގައި ހަމަލާދިން މީހާ ހަމަލާދީފައިވަނީ ހަށިގޮށްވާލައިގެން ކަމަށާ، ހަމަލާދޭން ފެށުމާއި ގުޅިގެން އެ ސަރަޙައްދުގައި ތިބި މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

އައިސިސްގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ މީޑިއާ، އަމަޤުގައި ބުނެފައިވަނީ، ކާބުލްގައި ހުންނަ އިރާޤުގެ އެމްބަސީއަށް ހަމަލާދިނީ އެ ޖަމާޢަތުގެ ދެ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށެވެ.

އިރާޤުގެ މޫސަލްގައި އައިސިސްއަށް ލިބުނު ނާކާމިޔާބީއަށްފަހު، އަފްގާނިސްތާނުގައި އެ ޖަމާއަތުގެ ބާރު ގަދަކުރަން ފަށާފައިވާ މި ވަގުތަކީ އަފްގާނިސްތާނުގެ ޠާލިބާން ޖަމާއަތުންވެސް އަފްގާނުގައި އެ ޖަމާއަތުގެ ބާރު އަލުން ވަރުގަދަ ކުރަމުންދާ ވަގުތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.