ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 08:50
މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ބްރަސަލްސްއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ބްރަސަލްސްއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
ޔޫރަޕަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުގެ ޓެރިފް ކުޑަކުރުން
ޔޫރަޕަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުގެ ޓެރިފް ކުޑަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
 
މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން 3 ވަނަ "އީޔޫ އިންޑޯ ޕެސިފިކް މިނިސްޓީރިއަލް ފޯރަމް"ގައި މިނިސްޓަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ

ޔޫރަޕަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުގެ ޓެރިފް ކުޑަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

ޚާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު ބެލްޖިއަމްގެ ވެރިރަށް، ބްރަސަލްސްއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން، (އީޔޫ) އާއި ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށާއި މުހިންމު ބައެއް މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވަނީ މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ޔޫރަޕިއަން ޕާލިމަންޓުގެ މެންބަރު ނިކޮލާ ޕްރޮކަޗީނީއާއި ޔޫރަޕިއަން އެކްސްޓަރނަލް އެކްޝަން ސަރވިސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިނިސްޓަރު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖެއިން ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ދިވެހިންނަށް އީޔޫގެ ވިސާ ފަސޭހައިން ލިބޭނެ މަގު ހަމަޖައްސާދިނުމާއި ރާއްޖެއާއި އީޔޫއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރެވޭނެ އިތުރު ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ވެސް ކުރައްވާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން 3 ވަނަ "އީޔޫ އިންޑޯ ޕެސިފިކް މިނިސްޓީރިއަލް ފޯރަމް"ގައި މިނިސްޓަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް