ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 08:26
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓީބިލު ވިއްކުން
ޓީބިލު ވިއްކައިގެން 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފި
 
ޓީބިލް ވިއްކުނު އަދަދަކީ އިޢުލާން ކުރި އަދަދަށް ވުރެ 146 މިލިއަން ރުފިޔާ މަދު އަދަދެއް
 
އެތެރޭގެ ބާޒާރުން ޓީބިލާއި ޓްރެޝަރީ ބޮންޑު ވިއްކައިގެން 3.95 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޓީބިލް ވިއްކައިގެން 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެ ޓީބިލްތަކަކީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގެ ދަށުން ވިއްކާފައިވާ ޓީބިލްތަކެވެ. ސަރުކާރުން ވަނީ 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކަން ހުޅުވާލާފައެވެ. އެހެންކަމުން ޓީބިލް ވިއްކުނު އަދަދަކީ އިޢުލާން ކުރި އަދަދަށް ވުރެ 146 މިލިއަން ރުފިޔާ މަދު އަދަދެކެވެ. ނުވިކި ހުރި ޓީބިލްތަކަކީ ތިން މަސް ދުވަހުން ދައްކާ ޓީބިލުތަކާއި ހަ މަސް ދުވަހުން ދައްކާ ޓީބިލުތަކެވެ.

ޓީބިލުތަކާއި އަހަރު ދުވަހުން ދައްކާ ގޮތަށް ވިއްކި ޓީބިލުތަކުން ބޭނުންވި ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދު ގިނަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެއް މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ދައްކާ ގޮތަށް 974 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ހުޅުވާލުމުން ލިބިފައި ވަނީ 997 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އަދި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ގޮތަށް 842 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ހުޅުވާލީމައި 852 މިލިއަން ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެތެރޭގެ ބާޒާރުން ޓީބިލާއި ޓްރެޝަރީ ބޮންޑު ވިއްކައިގެން 3.95 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް