ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 13:12
ހޮންގް ކޮންގް އެއާލައިންސްއިން ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިއަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ
ހޮންގް ކޮންގް އެއާލައިންސްއިން ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިއަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ހޮންގް ކޮންގް އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް
ހޮންގް ކޮންގް އެއާލައިންސްގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށައިފި
 
ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ
 
ހޮންގް ކޮންގް އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ
 
މި އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ޖުމްލަ 209 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވޭ

ހޮންގް ކޮންގް އެއާލައިންސްގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އަލުން ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ ހޮންގް ކޮންގްއިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށެވެ. ހޮންގް ކޮންގް އެއާލައިންގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައި މި އެއާލައިނުން ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންނަށް ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާ އެއް ކިޔާފައެވެ. އަދި ދިވެހި ސަގާފީ ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

މި އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ޖުމްލަ 209 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ.

ހޮންގް ކޮންގް އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެއެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި އެ އެއާލައިނުން ބޭނުންކުރާނީ އެއަރބަސް އޭ330 މަރުކާގެ ބޯޓުތަކެކެވެ.

ރާއްޖެއަށް ހޮންގް ކޮންގް އެއާލައިންއިން ފުރަތަމަ ދަތުރު ފެށީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެދުވަސްވަރު ޗާޓަރު ދަތުރުތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް ފަތުރުވެރިންގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއާލައިން ވަނީ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް މުޅިދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލިއެވެ.

ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު ހޮންގް ކޮންގް އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފެށުމާއެކު، ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް