ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 17:53
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕޫޓިން އާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޗޯއި ސޮން-ހުއި
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕޫޓިން އާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޗޯއި ސޮން-ހުއި
ރޮއިޓާސް
ޕޫޓިން އާއި އުތުރުކޮރެއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު
ޕޫޓިން، އުތުރު ކޮރެއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާއެކު މޮސްކޯގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވައިފި
 
ޗޯއީގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގެ ސަބަބުން ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއް

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވުލަޑމިއަރ ޕޫޓިން އުތުރު ކޮރެއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާއެކު މޮސްކޯގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޗޯއި ސޮން ހުއި މިއަދު ކްރެމްލިނަށް ވަޑައިގަތުމުން ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕޫޓިން މަރުހަބާ ދެންނެވިއިރު، މިއީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު، ރަޝިޔާއާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓުންގެ މެދުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާނު ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޯވް ނޫސްވެރިންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވިދާޅުވީ އިސް ޑިޕްލޮމެޓުން މަޝްވަރާތަކުގެ ނަތީޖާ ރައީސް ޕޫޓިންއާ ހިއްސާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. މި މަޝްވަރާތައް ބިނާވެފައި ވަނީ "ދާދި ފަހުން މެދު އިރުމަތީގެ ގައުމުތަކުގެ ވެރިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައްޗަށް" ކަމަށް ޕެސްކޯވް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރަޝިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ގާތް ގުޅުމެއް އުފެއްދުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ދަތުރު ފުޅެކެވެ. ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކިމް ވަނީ ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕޫޓިން އާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސަރްގޭ ޝޯއިގޫ ފަދަ އޮފިޝަލުންނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ވޮސްޓޮޗްނީ ކޮސްމޮޑްރޯމްގެ ދަތުރުތަކާއި އަސްކަރީ އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ މަރުކަޒުތަކުގެ އިތުރުން ރަޝިއާގެ ނިއުކްލިއާ ގާބިލްކަން ހުރި މަތިންދާބޯޓާއި ހައިޕަސޮނިކް މިސައިލްތައް ބައްލަވާލެއްވުން ހިމެނެއެވެ.

ރަޝިޔާ އާއި އުތުރު ކޮރެއާއާ ދެމެދު މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތަކުގައި ސަގާފަތާއި ވިޔަފާރީގެ އިތުރުން ސައިންޓިފިކް އެއްބާރުލުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަފާތު ދާއިރާތައް ހިމެނެއެވެ. ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސަރްގޭ ލަވްރޯފް ވަނީ އުތުރުއިރުމަތީ އޭޝިއާގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރުމަށް މޮސްކޯއިން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

ލަވްރޯފް ވަނީ އުތުރު ކޮރެއާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ސިޔާސަތުތަކެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އަށާއި ސަރަހައްދީ ބައިވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގުޅުންތަކަށް ހެޔޮ މިސްރާބަކަށް ވަކާލާތު ކުރައްވާ، ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވާ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

ޗޯއީގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގެ ސަބަބުން ކޮރެއާ ޕެނިންސިއުލާއަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރެއްވި ދަތުރު ފުޅެކެވެ. އުތުރު ކޮރެއާއިން ވަނީ މި ތަމްރީނުތަކަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގައި ދެކި، އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް ވަރުގަދަވެ ކުރިއަށްދާއިރު، ރޫސީ-ނޯތު ކޮރެއާގެ ގުޅުމަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް އައުމާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަރަޙައްދީ މައިދާނަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް މުޅި ދުނިޔެއިން ވަރަށް ގާތުން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް