ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 13:03
އެންޑީއެމްއޭއިން އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ
އެންޑީއެމްއޭއިން އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ
އެންޑީއެމްއޭ
ވިއްސާރާގައި މާލޭގެ ގެތަކަށް ގެއްލުންވުން
މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި 75 ގެއަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވޭ، އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
40 ގެއެއްގެ އެސެސްމަންޓް ވަނީ ނިމިފައި
 
މާލޭގެ 132 ގެއަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ

މާލެސިޓީއަށް މިފަހުން ކުރި ވިއްސާރާގައި ގެއްލުންވި ގެތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމަންޓްތައް ހަދަމުންދާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި 75 ގެއަކަށް ލިބިފައިވާ ގެންލުންތައް ވަޒަންކުރުމަށް އެސެސްމަންޓް ޓީމުތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލޭއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްްލުން ލިބުނު 75 ގޭގެ ތެރެއިން، 40 ގެއެއްގެ އެސެސްމަންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ. އަދި 18 ގެއަކުން އެސެސްމަންޓް ހަދަން ބޭނުންނޫން ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު އިތުރު 18 ގެއެއްގެ އެސެސްމެންޓް އާދިއްތަ ދުވަހު ހަދާނެ ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ވަނީ މިފަހުން ރާއްޖެއަށް ކުރި ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން މާލޭގެ 132 ގެއަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން 91 ގެއަކަށް ވެލިބަސްތާ ޖަހާދީފައިވާއިރު، 8 ގެއެއްގެ 57 މީހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި އަދި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގައި ގެއްލުން ލިބޭ އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެއެވެ. އަދި އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މޫސުން ގޯސްވެ މުދަލާއި ގެދޮރަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ - ވ، ދ، ފ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ގެއްލުން ލިބިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ
ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުން ލިބޭ ރަށްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަކިވަކިން، ގެއްލުމުގެ މުޅި ތަފްސީލު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެ - އެންޑީއެމްއޭ
މޫސުން ގޯސް: ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
އައީ ފޯނުކޯލެއް: ލިބުނީ މުޅި ދިރިއުޅުން ފަހަތަށް ސޮއްސައިލި ޚަބަރު!
ވިއްސާރައިގައި ގިނަ ގެތަކަކަށް ގެއްލުންވެ، ދިރިއުޅެން ދަތިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 06 ގެއެއްގެ މީހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވެ، ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ޕްލޭން ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ޤައުމަކީ ރާއްޖެ
ފެންބޮޑުވެ ގެންލުން ލިބުނު ގެތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ހަތްލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމައިފި