ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 20:11
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ވަހީދު (އަސްވާޑު)
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ވަހީދު (އަސްވާޑު)
އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުން
އާ އަހަރަށް ޚާއްސަކޮށް، ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ
 
މި ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި
 
މި ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު

އައު އަހަރަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ވުޒާރާއިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީރު އިބްރާހީމް ވަހީދު ވިދާޅުވީ، އެ ފެސްޓިވަލް ބާއްވާނީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް، މިއަހަރު އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ހަމައެކަނި ޝޯއެއް ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ ފެސްޓިވަލެއް ކަމަށެވެ. އެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ހާމަކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އާއިލީ ހަވީރަކާއި ލޭޒަރ ޝޯއެއް، އަދި ހަވާއެރުވުން އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފަންނާނުންގެ ޝޯއެއް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ހަރަކާތްތައް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ "ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ފެސްޓިވަލް 2024" ގެ ނަމުގައެވެ. އަދި މި ފެސްޓިވަލަކީ ދިވެހި ފަންނުވެރިންނަށް ޚާއްސަ ފެސްޓިވަލްއެކެވެ. މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ފަންނާނުންނަށް ފުރުސަތު ދޭންކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މި ފެސްޓިވަން އޮންނާނީ މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް