ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:18
އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ގައިސް
އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ގައިސް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު
އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ގައިސް ވަކިކޮށްފި
 
ގައިސް އެމަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ 19 މެއި، 2019 ގައި

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މުހައްމަދު ގައިސް ވަކިކޮށްފި އެވެ.

ގައިސް އެމަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ 19 މެއި، 2019 ގައި އެވެ. އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޕްރައިވެޓައިޒައިޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންނެވެ.

ގައިސް މަގާމުން ވަކި ކުރުމުން އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި މިހާރު ތިއްބަވާނީ ހަ ބޭފުޅުންނެވެ. އެއީ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އާމިރު މަންސޫރު، ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ޝިމާދް އިބްރާހީމް، މުހައްމަދު ނިޒާމް، އިސްމާއީލް ޒުމައިލް ރަޝީދު، މުހައްމަދު މުރާދް އަދި މުހައްމަދު އަހުސަން ސަލީމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް