ހުކުރު 24 މެއި 2019
05 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 19
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ރައީސް ނަޝީދު

އަނިޔާކުރާ ފުލުހުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

  • އަނިޔާ ކުރާ ފުލުހުންގެ ވާހަަކަދައްކާނެ
  • އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޚު އަޅާނަން
  • މިފަދަ ކަންކަން ހާމަކުރާ މީހުންނާއިމެދު ފިޔަވަޅު އަލާނަން

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 28 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު 08:10 2,132

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އަނިޔާވެރި ފުލުހުނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށާއި ފުލުހުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓާ ނުލާ ހިނދު އެ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބަސް ބުނުން ހުއްޓާ ނުލެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

 ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިހެން ޓްވީޓްކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއް ޓެގް ކުރުމަށްފަހު އެވެ.

 

 

 އެގޮތުން ފުލުހުންގެ މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ އެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިވަކި ފޮޓޯޖަހާއި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކުގެ މެމްބަރުންގެ ފޮޓޯއާއި ޒާތީ ބެއެއް މައުލޫމާތުތައް މިފަދަ ގޮތްގޮތަށް އާއްމު ނުކުރުމަށް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ވަކި ވަކި ފުލުހުންނަށް އިންޒާރުދީ،ފުލުހުންނާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފުރަތު އުފައްދާއި ފުލުހުންނަށް އަނިޔާވެރިވުމަށް ހިތްވަރުލިބޭ ގޮތަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

 

ފުލުހުންގެ ނަމުގައި ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަތައް ފެތުރުމާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ގަދަރާ އިހުތިރާމް ގެއްލުވާލުމަށާއި އެކަންކަމަށް، ހިތްވަރުލިބޭ ގޮތަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލުމަށްވެސް އަންގާ ކަމަށެވެ. މިފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ހޯދާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި މެދު އަޅަންޖެހޭ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

 

ފުލުހުންގެ ބަޔާނަށް ކުރީގެ ރައީސް ޓްވީޓުކޮށްފައިވާ އިރު ސިޔާސީ އެހެން އިސްފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ ފުލުުހުން މިހާރު އަަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާމެދު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

 

މިފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު ދުވަހުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގުޅިގެން ބާއްވާ އެކި އެކި ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާ އިރު، އަކަންކަން ކަވަރު ކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިންގެ އިތުރަށް އާންމުންގެ ގިނަބަޔަކަށް ވަނީ ފާޑުކިޔާފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް