ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާއިމެދު އދގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި!

  • މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ކުރިމަތިކުރުވާ ފިއްތުންތަކަށް ކަންބޮޑުވުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފަ
  • ހިޔާލުފާޅު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ
  • މަޝްވަރާކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަގަޅު ކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 28 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު 01:46 2,452

މުޒާހަރާއެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވައިގެން ގެންދަނީ -

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާއި މެދު ކަންބޮޑުވާކަމަށާއި ގާނޫނު އަސާސީ އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންނަށް ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމާއި އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ދިނުމަށް އދގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް  އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރެސް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

 

އދގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް  އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރެސްގެ ފަރާތުން ތަރުޖަމާނު ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާއި މެދު ކަންބޮޑުވާކަން ފާހަަގަކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ކުރަމަތިކުރުވަމުން އަންނަ، ފުރައްސާރަ އާއި ފިއްތުންތައް ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ އެވެ. މީގެ އިތުުރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ އިތުރަށް، މީޑިޔާގެ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިކުރަމުންދާ ފިއްތުންތައް ހުއްޓާލުމަށްވެސް މި ބަޔާނުގައި ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

 

މިކަންކަން މަސްވަރާކޮށްގެންނާއި އެންމެގެ ހިޔާލާއި ލަފާ ހޯދައިގެން، ކުރުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތް ކަމަށް، އދ އިން ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

 

ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އދގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ އިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ވަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެއްވުންތައް ބޭއްވުމަށް ފުރުސަތު ނުދިނޭ އިރު ބުދަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ހަރަކާތްތައް ކަވަރ ކުރުމަށްދިޔަ ނޫސްވެރިންތަކެއްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާވެސް ވަނީ ކޮށްފަ އެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް