ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 23:12
އައްޑޫ ސިޓީ
އައްޑޫ ސިޓީ
އަޙްމަދު ފާރިސް
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
އައްޑޫގައި ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 
މި މައްސަލައިގައި 37 އަހަރުގެ މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
 
އޭނާ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި ވެސް ފެނުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރަން ވަން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހިތަދޫ ފިހާރައަކަށް ވައްކަން ކުރަން ވަން މައްސަލައެއް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 3:10 ހާއިރު އެ އިދާރާއށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ހިފަހެއްޓުުމުގެ ތެރޭގައި ފިހާރައިގެ ސޭޓަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް އަނިޔާވި ގޮތުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު މީހާ ހުއްޓުވުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވި މީހާއަށް އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 37 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ހުރި 18 ރަބަރު ބެކެޓު އޭނާގެ އަތުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް