ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 17:00
ފުލުހުން ހިންގި އެހެން އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހޯދާފައިވާ ބިޔަރު ދަޅުތަކެއް
ފުލުހުން ހިންގި އެހެން އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހޯދާފައިވާ ބިޔަރު ދަޅުތަކެއް
ޕޮލިސް މީޑިޔާ
ބަނގުރަލާއެކު މީހުން ހައްޔަރުކުރުން
މާފުށީ ބޭރުގައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއެކު 3 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި
 
237 ފުޅި ބަނގުރަލާއި 309 ބިޔަރު ދަޅު ވަނީ އަތުލައިގެންފައި
 
މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ދެ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީއެއް

ކ. މާފުށީ ބޭރުގައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއެކު 3 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ތިން މީހުން ހައްޔަރު ކުރީ އެ ސަފަރީގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބަނގުރަލުގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ސަފަރީ ބަލައިފާސްކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި މާފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ގުޅިގެން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި 53 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނެކެވެ.

Advertisement

މި އޮޕަރޭޝަނުގައި އެ ސަފާރީ ބަލައިފާސްކޮށް، 237 ފުޅި ބަނގުރަލާއި 309 ބިޔަރު ދަޅު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން 21 އަހަރުގެ މީހާއަށް 7 ދުވަސް، 22 އަހަރުގެ މީހާއަށް 13 ދުވަސް އަދި 53 އަހަރުގެ މީހާއަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް