ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 15:54
އދ. ދިގުރަށް
އދ. ދިގުރަށް
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ދިގުރަށުން މަރުވެފައި އޮތް ކުއްޖަކު ފެނުން
ވިހެއުމަށްފަހު ކުއްޖާ ގޮނޑަށް އެއްލާލި މަންމަ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް
 
ކުއްޖާ ފެނިފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު
 
މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ ލަންކާ އަންހެނެއް

އދ. ދިގުރަށުގައި ވިހެއުމަށްފަހު ކުނިގޮނޑަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ކުޑަކުއްޖާގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އަންހެންމީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރު ކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ކުއްޖާގެ މަންމައެވެ. ސްރީލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ އެ އަންހެން މީހާ ހައްޔަރު ކުރީ ލަންކާއަށް ދިއުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ހުއްޓާ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި މީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރު ކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

ދިގުރަށުގައި ވިހެއުމަށްފަހު ކޮތަޅަކަށް ލައި އެއްލާލާފައި އޮތްތުއްތު ކުއްޖަކު އެރަށު ކުނިގޮނޑުން ފެނިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:20 ހާއިރުއެވެ. ކުއްޖާ ފެނުނު އިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ރަށުން މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނިގޮތުގައި އެކުއްޖާ ފެނިފައިވަނީ ގޮނޑަށް ގޮސް، ކުނި ވަކިކުުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބަޔަކަށެވެ. ކުއްޖާ އޮތީ ކަޅު ކޮތަޅުގެ 3 ކޮތަޅަށް ލާފައިކަމަށް އެ ރަށުން މީހަކު "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ކިޔާދީފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް