ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:46
މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސްކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާ މެންބަރުން
މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސްކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާ މެންބަރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސް
މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސްކަމަށް އެމްޑީޕީން ސައްލެ، ރޮޒޭ އަދި ޖާބިރު: ޕީޖީ ގްރޫޕުން ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގަނީ
 
މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ
 
ޕީޖީ ގްރޫޕުން ވަނީ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމަށް ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުމަށް ނިންމާފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުސްވެފައިވާ ނާއިބްރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން 3 މެންބަރަކު ވާދަކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

މި މަޤާމަށް އެމްްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަ ކުރައްވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުއެވެ.

Advertisement

އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަ ކުރައްވާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމަށް ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުމަށް ނިންމާފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނާއިބްރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، އެ މަގާމުން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
އިންތިޙާބުތައް ރޯދަ މަހު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ފާސްކޮށްފި