ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 05:46
ބަޔާންގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް
ބަޔާންގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ކޯޕަންހޭގަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ވަރުގަދަ ވާނެ: ޓުޗެލް
 
ޓުޗެލް ބުނީ، ފުރަތަމަަ ލެގުގައި ފެނުނު ފަދައިން، ކޯޕަންހޭގަން އަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރޫޕު ސްޓޭޖުގައި ކޯޕަންހޭގަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ވަރަށް ވާދަވެރިވާނެ ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނެފި އެވެ.

ޓުޗެލް މިހެން ބުނީ ކޯޕަންހޭގަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޓުޗެލް ބުނީ، ފުރަތަމަަ ލެގުގައި ފެނުނު ފަދައިން، ކޯޕަންހޭގަން އަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ބަޔާނުން ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ނަގާނެ ކަމަށް ވެސް ޓުޗެލް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން މެޗުގެ ކުރިން އޮންނަ ފަރިތަކުރުންތައް ވެސް ބަޔާނުން ބައްޓަން ކުރީ އެގޮތަށް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ، ކުރިން ކުޅުނު މެޗާ އަޅާ ބަލައި، ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކޮންމެ މެޗެއްގައި ވެސް އެންމެ މޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ކުރިއަށް އޮތް މެޗުގައި ވެސް ބަޔާނުން ދައްކަން ބޭނުންވަނީ އެ ޓީމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ކުޅުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކޯޕަންހޭގަން އިން ދައްކާފައި ވަނީ ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށެވެ. ކޯޕަންހޭގަންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވި ނަމަވެސް، އެއީ އުނދަގުލުން ހޯދުނު މޮޅެއް ކަމަަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ކޯޕަންހޭގަން އިން ދައްކާ ކުޅުމާ މެދު ހައިރާން ނުވާކަން ފާހަގަކޮށް ޓުޗެލް ބުނީ، އެ ޓީމަކީ އެންމެ ހީނުކުރާ ވަގުތުގައި ވެސް ލަނޑު ދޭނެ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. ބަޔާން ހިމެނޭ ގުރޫޕުގައި ބަޔާނާއި، އެހެން ޓީމުތަކާ ދެމެދު ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ބޮޑު ފަރަގެއް އޮތް ނަމަވެސް، މެެޗުތަކުން އެކަން ނުފެންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކޯޕަންހޭގަންއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު ވެސް، ބަޔާން ވަނީ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފަ އެވެ. ބަޔާން ހިމެނޭ ގުރޫޕް އޭގެ އެއް ވަނައިގައި އެ ޓީމު އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ، 12 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި ކޯޕަންހޭގަން އަށް ލިބެނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް