ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 22:07
ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަޒުލް
ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަޒުލް
މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އަރބަންކޯއަށް އައްޔަންކުރެއްވުމުން ފަޒުލް މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
ދާއިރާގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ފަޒުލް ވިދާޅުވި
 
އަރބަންކޯގެ އެމްޑީއަކަށް ފަޒުލް އައްޔަން ކުރެއްވީ އަންގާރަ ދުވަހު

އަރބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރެއްވުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އޭނާ މިކަން ހާމަ ކުރެއްވީ އަންގާރަ ދުވަހު ވ. ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެޑްރެސް ކުރައްވައި އާއްމުކުރެއްވި ސިޓީއެއްގައެވެ. ފަޒުލް އަރބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ވެސް އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަޒުލް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު، އަރބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އޭނާ އައްޔަންކޮށްފައިވާތީ އެ މަގާމާ ހަވާލުވެލެއްވީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން، ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ މާތް ނިޔަތުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ފަޒުލް ވިދާޅުވީ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ހަޔާތުގައި ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އަދި ހާއްސަކޮށް ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ހޯދައިދިނުމަށް އަޑުއުފުލުގައި ދެގޮތެއްނުވެ، ސާބިތުކަމާއެކު ހުރެވުނުކުމުގައި ގަބޫލުކުރައްބާ ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ހަޔާތުގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އިލްމާއި ހިލްމު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އަޑުއުފުއްލެވި ކަމަށް ފަޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަޒުލްގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މެންބަރުން ވެސް ވަނީ މަޖިލީހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގައްސާން މައުމޫނާއި މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސައީދާއި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރިފު އުމަރާއި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމު އަދި ބަންޑާރަ ނައިބަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފު ވެސް ވަނީ މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް