ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 16:53
ސިގިރެޓް ބަޓް އެއްލާލަނީ
ސިގިރެޓް ބަޓް އެއްލާލަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ނިއުޒިލަންޑުގައި ސްމޯކްފްރީ ގާނޫނު އުވާލަނީ
ނިއުޒިލަންޑުގައި ޓެކްސް ކުޑަކުރާތަން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި، ޒުވާނުންނަށް އަލުން ސިގިރެޓް ވިއްކަން ފަށަނީ
 
ނިއުޒިލަންޑުގައި ފާއިތުވި އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 80 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ސިގިރެޓް ބުއިން ހުއްޓާލާފައި

ޒުވާނުންނަށް ސިގިރެޓް ވިއްކުން ހުއްޓާލުމަށް އަމާޒުކޮށް، ނިއުޒިލަންޑުގައި މިދިޔަ އަހަރު ފާސްކުރި ގާނޫނު އުވާލުމަށް، އަލަށް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ނިއުޒިލަންޑުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު ކްރިސްޓޮފަރ ލަކްސޯން ހޯމަ ދުވަހު ހުވާކުރައްވައި، މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައި ވާއިރު، އައު ސަރުކާރުގެ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު ނިކޮލާ ވިލިސް އިއުލާންކުރައްވާފައި ވަނީ ސިގިރެޓް މަނާކުރާ ގާނޫނު އުވާލައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ އަނެއް ދެ ޕާޓީންވެސް ބާރުއަޅާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިކަން ކުރެވޭނީ ސަރުކާރުން ވަކިކަހަލަ ޓެކްސްތަކެއް ކުޑަކުރުމުން އުނިވާބައި ފޫބައްދަން ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

15 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ސިގިރެޓް ވިއްކުން މަނާކުރާ ގާނޫނަކީ އޭރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖެސިންދާ އާޑަންގެ ސަރުކާރުގައި މިދިޔައަހަރު ފާސްކުރި ގާނޫނެކެވެ. އެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ރަސްމީކޮން ފައްޓާގޮތަށް އޮތީ މި އަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް ގާނޫނު ފާސްވުމާއެކު ވެސް, އާބާދީގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ސިގިރެޓާ ދުރުވެފައެވެ. މިގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 80 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ސިގިރެޓު ބުއިން ހުއްޓާލާފައެވެ. މިހާރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، މިހާރު އެގައުމުގައި ސިގިރެޓްގެ އިސްތިއުމާލުކުރަނީ އާބާދީގެ އެންމެ އަށެއް އިންސައްތައެވެ.

ސިގިރެޓްގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމަކީ އުމުރު ކުރުވާ ކަމަކަށް ވާއިރު، މިފަދަ ގާނޫނެއްގެ ބޭނުމަކީ ޒުވާން އުމުރުގައި ސިގިރެޓާ ދުރުކޮށް މުޅި އުމުރުގައިވެސް އެގޮތުގައި ބޭތިއްބުމެވެ. އަދި ބަލިތަކާ ދުރުކޮށް، ސިއްހަތު ސަލާމަތުން ބޭތިއްބުމެވެ. އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި؛ ރީޓެއިލްކޮށް ސިގިރެޓް ވިއްކޭ ތަންތަން މަދުކުރުމާއި ސިގިރެޓުގައި ނިކޮޓީން ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު ދަށްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

"ސްމޯކްފްރީ" ގާނޫނު އޮތް ގޮތަށް އޮތްނަމަ, ނިއުޒިލަންޑުގެ ހެލްތު ސިސްޓަމަށް 790 މިލިއަން ޑޮލަރު، ކުރިޔަށް އޮތް 20 އަހަރުތެރޭގައި ބާކީކުރެވުނީހެވެ. އެއީ ބޭސްފަރުވާއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު މަދުވާނެތީއެވެ.   

ސިގިރެޓް ވިއްކުން ފުޅާކުރަން އައު ސަރުކާރުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަދި އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް