ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 13:25
ނިއުޒިލަންޑްގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު ކްރިސްޓޮފަރ ލަކްސޯން
ނިއުޒިލަންޑްގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު ކްރިސްޓޮފަރ ލަކްސޯން
ވަޔަން
ނިއުޒިލަންޑްގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު
ނިއުޒިލަންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އައު ބޭފުޅެއް
 
ތެޔޮ އަދި ގޭސް ހޯދުމަށް "އެކްސްޕްލޯ" ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އައު ސަރުކާރުން ފަށާނެ

ނިއުޒިލަންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ އައު ބޭފުޅަކު ކުރައްވާ މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އަލަށް މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ކުރިން އެއާލައިން އެއް ހިންގެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ކްރިސްޓޮފަރ ލަކްސޯން އެވެ. ލަކްސޯން އާއެކު އޭނާގެ ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންވެސް ވަނީ މިއަދު ހުވާ ކުރައްވާފައެވެ.

އައު ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތަކާއި ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ މެންޑޭޓް ފަދަ ކަންކަން އެކަށައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޕާލިއަމަންޓުން އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށާނެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. ތެޔޮ އަދި ގޭސް ހޯދުމަށް "އެކްސްޕްލޯ" ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ ސަރުކާރު ތަކުގައި މަނާކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، އައު ސަރުކާރުގައި އެކަމަށް ހުއްދަ ދެވޭނެ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވި ކްރިސްޓޮފަރ ލަކްސޯން އަށް ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމް ޔަގީން ވެފައިވަނީ މިދިޔަ މަހު ބޭއްވުނު އިންތިޚާބުގައި ވަކި އެއްޕާޓީ އަށް ފުދޭވަރަށް ވޯޓު ނުލިބުމާއި ގުޅިގެން އެހެން ކުޑަ ދެޕާޓީއަކާ އެކު ހެދި ކޯލިޝަން އަކަށް ފަހުއެވެ.  

ލަކްސޯން އަށް ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާލައިދެއްވީ ވެލިންގޓަންގެ ގަވަންމަންޓް ހައުސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ގަވަނަރ ޖެނެރަލް ސިންޑީ ކީރޯ އެވެ. އެއީ ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާ އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ކިންގ ޗާލްސްގެ ފަރާތްޕުޅުންނެވެ.

އައު ސަރުކާރު ހުވާކުރުމާއެކު ހަ އަހަރުވަންދެން ނިއުޒިލަންޑްގައި އޮތް "ލެފްޓް ވިންގ" އުސޫލުތައް ވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައެވެ.

ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ލަކްސޯން ވިދާޅުވީ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަރަށްވެސް ބޮޑުކަން ދެނެވަޑައިގެން ހުންނެވިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޓީމެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި ކުރިޔަށް ދާންވީ ގޮތުގެ ޚިޔާލުތަކާއި ސާފު ޕޮލިސީ-ޕްރޮގްރާމެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެތެރޭ ކުރައްވާނެ ކަންތައް ކަނޑައެޅުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ކެބިނެޓް މީޓިންގެއް ބާއްވަވާނެ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު ޑިސެމްބަރު 26 ގެ ކުރިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ކުރައްވަން ރާއްވަވާފައިވާ ކަމަށް ލަކްސޯން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ނިއުޒިލަންޑްގެ އައު ސަރުކާރުން ތެލާއި ގޭސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް އިއުލާނުކުރުމާ އެކު އެ ޤައުމުގެ ގްރީން ޕާޓީން ވަނީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށާފައެވެ. އަދި އެކަން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ދެމެހެއްޓުމަށް އައު ސަރުކާރުގެ ކިބައިން އެދުމަށް ހުރިހާ އެންމެން އޭނާއާ ބައިވެރިވުމަށް ގްރީން ޕާޓީގެ ކޯ-ލީޑަރ ޖޭމްސް ޝޯ ގޮވާލައްވާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް