ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 21:20
މުހައްމަދު ޖައުޝަން ޝަރީފް
މުހައްމަދު ޖައުޝަން ޝަރީފް
ފޭސްބުކް
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމުގެ އެކްޓިންގ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަކަށް ޖައުޝަން
 
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އޭނާ ހުންނެވީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިސް މަގާމެއްގައި

އެފްއޭއެމުގެ އެކްޓިންގ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަކަށް، އެ އިދާރާގެ އިސް ގާނޫނީ ވަކީލު މުހައްމަދު ޖައުޝަން ޝަރީފް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އެފްއޭއެމުގެ މީޑިއާ ގްރޫޕަށް ފޮނުއްވި މެސެޖްގައި ވިދާޅުވީ، ޖައުޝަން އެ މަގާމަށް މިރޭ ހަމަޖެއްސީ އެއިދާރާގެ އެކްސްކޯގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއެކު ކަމަށެވެ. ޖައުޝަނަކީ މިހާތަނަށް އެފްއޭއެމުގެ ހެޑް އޮފް ލީގަލްއެވެ.

އެފްއޭއެމުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު ހުސްވީ ފާއިތުވެދިޔަ އަށް އަހަރު އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުސައިން ޖަވާޒް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބެއް ޖަވާޒާއި އެފްއޭއެމުން ވެސް ނުބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ބައްސާމް ވަނީ ޖަވާޒުގެ ޚިދުމަތަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އެފްއޭއެމުން 24 އަހަރަށްފަހު ޖަވާޒް އިސްތިއުފާދެއްވީ އެ އިދާރާގެ ހިންގުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދޯދިޔާވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އަދި މުސާރަ ނުދެވި، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން އިންކާރުކުރާތާ އެތައް މަހެއް ފާއިތުވެދިޔަ ފަހުންނެވެ. އެފްއޭއެމުން އެންމެ ފަހުން ބުނެފައިވަނީ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް 8 މަހުގެ މުސާރަ ނުދެވި އޮތްކަމަށެވެ.

އެފްއޭއެމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާއަށް ވެރިން ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދާދި ފަހުން ފުލުހުން ވަނީ ތަހުގީގަށް އެފްއޭއެމަށް ވަދެ ފާސްކޮށްފައެވެ. އެއަށްފަހު ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ އެތަނުގެ ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ތަހުގީގެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް