ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 06:13
މެޗުގައި ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ކޭން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
މެޗުގައި ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ކޭން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
ޖަރމަން ބުންޑަސް ލީގު
ކޭން ރެކޯޑް މުގުރަނީ، ބަޔާން ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް!
 
ބަޔާން އެއްވަނާގައި އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގަކާއެކު

ޖަރުމަނުގައި ރެކޯޑް މުގުރަމުންދާ އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑުން މޮޅުވެ, ބަޔާން މިއުނިކް ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް ބަޔާން ޖެހިލީ އެފްސީ ކޮލޯން 1-0 ން ބަލިކޮށް ހޯދި ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ޖުމްލަ 32 ޕޮއިިންޓާ އެކުއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ދެވަނާގައި އޮތް ބަޔާ ލެވަކޫސަން އަށްވުރެ އިތުރަށް މެޗެއް ކުޅެގެންނެވެ. މެޗު ހަމަކުރާއިރު އެއްވަނާގައި އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑީ މިސީޒަންގައި އާދަޔާ ހިލާފް ފޯމެއް ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ބަޔާ ލެވަކޫސަން އަށެވެ. މެޗުގެ 20 ވަނަ މިނިޓްގައި ކޭން ޖެހި ގޯލަކީ މިސީޒަންގައި ބަޔާން އަށް ބަދަލުވެ ލީގުގައި ޖެހި 18 ވަނަ ގޯލެވެ. އެއީ އެންމެ 12 މެޗުންނެވެ. މީގެކުރިން އިނގިރޭސި ކުޅުންތެރިއަކަށް ޖަރުމަނު ލީގުގައި އެއް ސީޒަނެއްގައި 18 ގޯލް ޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

ޖަރުމަނު ލީގުގައި މިސީޒަންގައި ބަލިނުވެ ހިފަހައްޓަމުން އަންނަ ދެޓީމަކީ ބަޔާން މިއުނިކާއި, ބަޔާ ލެވަކޫސަން އެވެ. ބަޔާ ލެވަކޫސަން އަށް ކުރިއަށް އޮތީ ވާޑާ ބްރޭމަންއާ ވާދަކުރާ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް