ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 07:55
ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު، ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޓަކުޗީ މިޑޯރީ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު، ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޓަކުޗީ މިޑޯރީ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރާއްޖެ - ޖަޕާން
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ޖަޕާނުގެ ސަފީރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އަށް ޖަޕާންގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބޭކަން ޒަމީރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު، ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޓަކުޗީ މިޑޯރީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވާފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ޓްވިޓަރގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޖަޕާން ސަފީރު ޓަކުޗީ މިޑޯރީ އާއި ބައްދަލުވުމަކީ ލިބިވަޑައިގަތް އުފާފުޅެއް ކަަމަށެވެ.

އަދި ދެ ޤައުމުގެ ޒަމާންވީ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އަށް ޖަޕާންގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިފައިވާކަން ޒަމީރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވަނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޖަޕާނަކީ ރާއްޖެ އަށް އުމްރާނީ އިޤްތިޞާދީ އަދި އެ ނޫން ވެސް ގިނަ ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ޤައުމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް