ކ. މާލެ
|
19 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:36
ނިއުޒިލޭންޑްގެ ލޭބަރ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ބޮޑުވަޒީރު ކްރިސް ހިޕްކިންސް
ނިއުޒިލޭންޑްގެ ލޭބަރ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ބޮޑުވަޒީރު ކްރިސް ހިޕްކިންސް
ރޮއިޓާސް
އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކުރުން
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ނިއުޒީލެންޑްގެ ލޭބަރ ޕާޓީން ގޮވާލައިފި
 
އިސްރާއީލުގެ އަމިއްލަ ދިފާއުގައި ތެދުވުމުގެ ހައްގު އިސްރާއީލަށް އޮންނާނެކަމަށް ވެސް ހިޕްކިންސް ވިދާޅުވި

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ނިއުޒީލެންޑްގެ ލޭބަރ ޕާޓީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން، ފަލަސްތީނުގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުންތަކުގައި ނިއުޒީލެންޑުގެ ވެރިކަން ކުރާ ލޭބަރ ޕާޓީން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، އެ ޕާޓީން ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި އިސްރާއީލުން ހިންގާ އަސްކަރީ އަމަލުތަކަކީ ހަނގުރާމައިގެ ޢާއްމު އުޞޫލުތަކާއި، ބައިނަލް އަޤުވާމީ ޤަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފު ނާޖާއިޒު އަމަލުތަކެއް ކަމަށް ބުނެ އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފަ އެވެ.

ލޭބަރ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ބޮޑުވަޒީރު ކްރިސް ހިޕްކިންސް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދެމުންދާ ވައިގެ ހަމަލާތަކާއި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި ގިނަބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލެމުންދާތީއާއި، ޣައްޒާއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާތީ އެ ޕާޓީން ހިތާމަކުރާ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަމިއްލަ ދިފާއުގައި ތެދުވުމުގެ ހައްގު އިސްރާއީލަށްވެސް އޮންނާނެކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ހިޕްކިންސް ވިދާޅުވީ، އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތައް ފެންނަނީ ނުހައްގު ހަމަލާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ޕާޓީން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އެއީ ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފުމާއި އެކު ދެމުންދާ ހަމަލާތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ވެސް ބޯލަނބަން ޖެހޭ ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ނިއުޒިލޭންޑްގެ މި ވާހަކަތަކުން ދޭހަވަނީ އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކަކީ ދުނިޔޭގައި ތިބި އިސްރާއީލަށް ސަޕޯޓްކުރާ ގިނަ ގައުމުތަކުންވެސް ބަލައިނުގަންނަ ހަމަލާތަކެއްކަމެވެ. އަދި އިންސާނިއްޔަތަށް ޓަކައި މިފަދަ ހަމަލާތައް ދިނުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭކަމެވެ.  

ނިއުޒިލޭންޑުގެ ލޭބަރ ޕާޓީން މި ބަޔާން ނެރެފައި މިވަނީ ޣައްޒާގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އާންމުންގެ އާބާދީއަށް ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކެއް ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިސްރާއީލްގެ ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް އައިސީސީ އަށް މައްސަލަ އުފުލާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް