ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 09:31
ޕާކިސްތާންގެ ކެޕްޓަން ބާބަރް އަޒަމް
ޕާކިސްތާންގެ ކެޕްޓަން ބާބަރް އަޒަމް
ގޫގުލް
ކްރިކެޓް
ކެޕްޓަންކަމުން ބާބަރް އަޒަމް ވަކިކުރަން ނިންމައިފި
 
އަމިއްލަ އަށް އިސްތިއުފާ ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާ އަށް ދީފައިވޭ

ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކަމުން ބާބަރް އަޒަމް ވަކިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ކްރިކެޓް ބޯޑުން މި ގޮތަށް ނިންމީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑްކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ނުގޮސް ކެޓުމާއި އޮގަސްޓް މަހު ބޭއްވި އޭޝިޔާ ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ނުގޮސް ޓީމު ކަޓާފައިވާތީ އެވެ. މިހެންވެ ނިންމާފައިވަނީ ހުރިހާ ފޯމެޓެއްގެ ކެޕްޓަންކަމުން ވެސް އޭނާ ވަކިކުރާ ގޮތަށެވެ.

މި ގޮތަށް ނިންމި އެންމެ މުހިންމު ސަބަބަކީ އޭޝިޔާ ކަޕާއި ވޯލްޑްކަޕުގައި ބާބަރްގެ ބެޓިން އަދި ބޯލިން އާއި ކެޕްޓަނެއްގެ ޒިންމާ ވެސް ނެގުން ވެސް ކަމުނުދާތީ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ކްރިކެޓް ބޯޑުން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް ކްރިކެޓް ބޯޑުން ވަނީ އަމިއްލަ އަށް އިސްތިއުފާ ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާ އަށް ދީފަ އެވެ. އަދި އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ބާބަރް ޕާކިސްތާނުގެ ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

Advertisement

އެއް ދުވަހުގެ ކްރިކެޓް މެޗުތަކުގެ ކެޕްޓަން ޕާކިސްތާނުން ބާބަރަށް ދިނީ 2021ގަ އެވެ. އަދި ޓެސްޓް ކްރިކެޓް މެޗުތަކުގެ ކެޕްޓަންކަން ދިނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

އެއް ދުވަހުގެ މެޗުތަކުގެ އައު ކެޕްޓަނަކަށް ހަމަޖެއްސުން ގާތީ ޝާން މަސްއޫދެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ޓުވެންޓީ20 ކްރިކެޓް މުބާރާތުގައި ކެޕްޓަންކަން ކުރަން ހަމަޖައްސާފާވައިނީ އިތުބާރު ބޯލަރު ޝާހީން ޝާހް އަފްރީދީ އެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ކޯޗު މިކޭ އަރްތޫރު ބުނީ މިސްޓޭކް ހެދުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ޖަރީމާއެއްނޫން ކަމަށާއި ބާބަރް ކެޕްޓަންކަމުގައި ހުރެފިނަމަ ޓީމަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި ކޯޗުގެ މަގާމު ވެސް ބޯޑުން ބަދަލުކުރާނެ އެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ވަސީމް އަކްރަމް ބުނީ ބާބަރަށް މުބާރާތުގައި ރަނގަޅަށް ބެޓް ނުކުރެވުނީ ކެޕްޓަންކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހުމުން މާބޮޑަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެގެން ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް