ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:42
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމުން ކަސްޓަމްސް އިން ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވަނީ
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމުން ކަސްޓަމްސް އިން ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވަނީ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް
ކަސްޓަމްސް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް، ޝަރީފު ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި
 
ކޮމިޝަނަރ ގެ މަގާމަށް ޝަރީފު އައްޔަންކުރީ 23 ޖޫން 2020 ގައި
 
ޝަރީފަކީ ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަރގެ މަގާމާ ހަވާލުވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ބޭފުޅާ
 
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއަށް 28 އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް, ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޝަރީފު ވަޒީފާއިން ހޯމަ ދުވަހު ރިޓަޔަރ ކުރެއްވީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއަށް 28 އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ އެ މުއައްސަސާގެ އެކި މަގާމުތައް އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ކޮމިޝަނަރ ގެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު، ޝަރީފު އައްޔަންކުރެއްވީ 23 ޖޫން 2020 ގައެވެ. އެމަގާމަށް އޭނާ އައްޔަން ކުރެއްވީ އޭރު ކޮމިޝަނަރގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަޙުމަދު ނުޢުމާން އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ޝަރީފު ހުންނެވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ގެ މަގާމުގައެވެ.

މަގާމުން ރިޓަޔަރ ކުރައްވައި ޝަރީފު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރައްވާއިރު ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ކަސްޓަމްސްގެ ކުރިއެރުމަށް ރަނގަޅު، ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެވުމުގެ އުފާ އިހުސާސް ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފު ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމުން ކަސްޓަމްސް އިން ވަނީ އޭނާއަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވާފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން، ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކޮށް ލުއިފަސޭހަކުރުމަށް ޒަމާނީ ނިޒާމުތައް ތައާރަފުކުރުމާއި، ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމާއި އަދި ބޯޑަރ ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް އެ މުއައްސަސާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ޝަރީފް ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 12 ޖެނުއަރީ 1993ގައި، ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1ގެ މަގާމުންނެވެ. ޝަރީފަކީ ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި އެކި މަޤާމުތަކުގައި އުޅުއްވުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމާ ހަވާލުވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ބޭފުޅާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް