ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:51
ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުން
ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުން
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން
ރީބްރޯޑްކާސްޓު ކުރެވޭނީ ލައިސެންސް އޮވެގެން، ހުއްދަނެތި ކުރާނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ
 
އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް ވެސް ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ
 
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 90 ދުވަސް ކުރިން ލައިސަންސް އައުކުރުން ލާޒިމު

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާނަމަ، ލައިސަންސް ނަގަން ލާޒިމްކޮށް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފިއެވެ.

މި ގަވާއިދަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން ގެނައި ދެވަނަ އިސްލާހުގައި ވަނީ ހަތަރު ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރަށްތަކާއި ސިޓީތަކާއި ހޮޓާ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ރިސޯޓުތަކުގައި، އެއާޓެލް، ޑިޝްޓީވީ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން، ޗެނަލް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ރައިޓްސް ނެތި ޚިދުމަތް ދެމުންދިއުމާއި، އެ ޚިދުމަތް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް އިސްލާހުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލައިސަންސް ނެގުން ގަވާއިދަށް ގެނައި އައު އިސްލާހުގެ ދަށުން ލާޒިމުވާނެއެވެ. އަދި ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 90 ދުވަސް ކުރިން އެ ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމްކޮށް، އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން ލައިސަންސް އައު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ޗެނަލް ރައިޓްސް ނެތި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެ ރައިޓްސް ނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށް އެ ގަވާއިދުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް ވެސް ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހު މިހާރު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިރު ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް