ކ. މާލެ
|
4 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 08:29
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން
ހއ. އިން ގއ. އަށް ވައިޓް އެލާޓުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމަކާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފައި
 
މި އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 2:30 އާ ހަމައަށް

މޫސުން ގޯސްވެ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކޮށް މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ހއ. އިން ފެށިގެން ގއ. އަތޮޅާ ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

އެ އިދާރާއިން މި އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 2:30 އާ ހަމައަށެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހއ. އިން ފެށިގެން ގއ. އަތޮޅާ ހަމައަށް ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމަކާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފައެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެއެވެ. އެގޮތުން، އެންމެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކޮށްފައިވާއިރު އެހެން ހިސާބުތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރާ ކުރާނެ ކަމަށާއި ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ލަފާ ކުރެެއެވެ.

Advertisement

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައި ޖެހޭނީ އިރާއި އިރުދެކުނުން ގަޑިއަކު 8 މޭލާއި 18 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ކަމަށާއި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު، 3 މޭލާއި 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުުގައި ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. އަދި ދެކުނުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކޮށްފައިވާއިރު އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައިގައި އިއްޔެ މާލޭގައި ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެފައެވެ. ފެން ހިންދާފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް