ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:37
ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑާއެކު މެސީ (ކ) އާއި ބާސެލޯނާގެ ބޮންމާޓީ
ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑާއެކު މެސީ (ކ) އާއި ބާސެލޯނާގެ ބޮންމާޓީ
ފޭސްބުކް
ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް
މެސީގެ ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް ބަހައްޓާނީ ކޮންތާކު؟
 
އޭނާގެ ހަތް ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް ބަހައްޓާފައިވަނީ ބާސެލޯނާގެ ދާރުލްއާސާރުގައި

އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލަޔޮނަލް މެސީ ރޭ ވަނީ އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ދޭ ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

މިއީ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެކެވެ. އަދި އެހެން ކުޅުންތެރިއަކަށް މުގުރާލަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ރެކޯޑެއް ކަމަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

އެވޯޑަށް ފަހު މިހާރު އުފެދިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލަކީ މި އެވޯޑް ބަހައްޓާނީ ކޮންތާކު ހެއްޔެވެ؟ މެސީ މިހާތަނަށް ކުޅުނީ އެންމެ ތިން ކުލަބަކަށެވެ. އެއީ ސްޕޭނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި މިދިޔަ ދެ އަހަރު ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އަށް އަދި މި އަހަރުން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ އިންޓަމިއާމީ އަށެވެ. ދެން އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމަށެވެ.

މެސީ އަށް ލިބުނު ގިނަ އެވޯޑްތައް ލިބިފައިވަނީ ބާސެލޯނާގެ ޖާޒީގަ އެވެ. މިހެންވެ އެ ކުލަބުގެ ދާރުލްއާސާރުގައި އޭނާ އަށް ހާއްސަ ކޯނަރެއް ހަދާފައިވެ އެވެ. މެސީ ބާސެލޯނާއިން ދާން ޖެހުނުއިރު އޭނާ އަށް ލިބުނު ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑްގެ ހަ އެވޯޑް ވެސް ބަހައްޓާފައިހުރީ ބާސެލޯނާގަ އެވެ.

ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑާއެކު މެސީ މަޑުކޮށްލައިގެން - ފޭސްބުކް

މެސީ އަށް ހަތްވަނަ ފަހަރަށް ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް ލިބުނީ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެނިކޮށެވެ. އެކަމަކު އެއީ ބާސެލޯނާގައި އޭނާ ދެއްކި ކުޅުމަށާއި އެ ސީޒަނަށް ފަހު އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލައިފަ އެވެ. ހަތް ވަނަ އެވޯޑްގައި ޕީއެސްޖީގެ ދައުރެއް ނެތުމާއެކު މެސީގެ ހަތް ވަނަ އެވޯޑް ބާސެލޯނާގެ ދާރުލް އާސާރުގައި ބަހައްޓަން އިސްނެގީ ވެސް އެ ކުލަބުންނެވެ. އެކަން އިއުލާނުކުރީ ބާސެލާނާގެ ރައީސް ހުއާން ލަޕޯޓާ އެވެ.

ނަމަވެސް އަށް ވަނަ ބެލޮންޑީއޯއާއި ބާސެލޯނާއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތެވެ. މި އެވޯޑާ ގުޅުން އޮތީ ޕީއެސްޖީ އާއި އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމެވެ. އެކަމަކު ޕީއެސްޖީގައި މެސީގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ރައްކާކޮށްފައި ނެތެވެ. މިހެންވެ އެމެރިކާގައި މެސީ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް މި އެވޯޑް ގެންގޮސްފިނަމަ ޖެހޭނީ އެކަމަށް ހާއްސަ ތަނެއް ތައްޔާރުކުރާށެވެ. އަދި އާޖެންޓީނާގެ އެފްއޭގައި ވެސް މެސީ އެވޯޑްތައް ރައްކާކޮށްފައިނުވެ އެވެ. މިހެންވެ ތަޖުރިބާކާރުން ބޮޑަށް ބުރަވަނީ އަށްވަން ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް ވެސް ރައްކާކޮށް އާއްމުންނަށް ދައްކާލަން ބަހައްޓާނީ ބާސެލޯނާގައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް