ކ. މާލެ
|
29 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 08:30
ބްރެންޓްފޯޑް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ބްރެންޓްފޯޑް ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ބްރެންޓްފޯޑުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި، ނިއުކާސަލް އެއްވަރު
 
ނިއުކާސަލް އެއްވަރުވީ ވުލްވްސްއާ ވާދަކޮށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބްރެންޓްފޯޑުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ބްރެންޓްފޯޑުން ކުރިހޯދީ 2-0 ނެވެ. މިސީޒަންގައި ފޯމް ދަށްކޮށް ގެންނަ ޗެލްސީ ކޮޅަށް ދެ ލަނޑުވެސް ޖެހީ ދެވަނަ ހާފްގައެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ހާފްގެ ކުރީކޮޅު ޖެހީ އީތަން ޕިނޮކު އެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހީ އެމްބެއުމޯ އެވެ. މި ލަނޑު ޖެހީ ފަހުވަގުތު ޗެލްސީއަށް ލިބު ކޯނަރަށް ކީޕަރު ރޮބާޓް ސަންޗޭޒްވެސް ކުރިއަށް އެރުމުން ލިބުނު ފުރުޞަތުގައެވެ. މިއީ ބްރެންޓްފޯޑުން މިސީޒަންގެ ލީގުގައި ދިހަ މެޗުން ހޯދި ތިންވަނަ މޮޅެވެ. މެޗުން ބަލިވިޔަން ޗެލްސީން މެޗުގައި ގިނަ ޝޮޓްތަކެއް ނެގިއެވެ. އެކަމަކު ގޯލަކަށް ބަދަލުކޮށްނުލެވި ނާކާމިޔާބުވީއެވެ.

Advertisement

މިމޮޅާއެކު ބްރެންޓްފޯޑް ވަނީ 13 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލްގެ 10 ވަނައަށް ކުރިއަށް ޖެހިލާފައެވެ. ޗެލްސީ އޮތީ 12 ޕޮއިންޓާއެކު 11 ވަނާގައެވެ. ލީގުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ވުލްވްސްއާ ވާދަކޮށް ފުއްދާލީ ޕޮއިންޓަކުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ދެފަހަރު ވެސް ކުރިހޯދީ ނިއުކާސަލްއިން ނެވެ. ނިއުކާސަލްއަށް ފުރަތަމަ ލީޑް ނަގައިދިނީ ވިލްސަން އެވެ. ލެމިނާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފައި ވަނިކޮށް, ދެވަނަ ފަހަރަށް ނިއުކާސަލް އިން ކުރިހޯދީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީވެސް ވިލްސަން އެވެ. ވުލުވްސް އިން ޕޮއިންޓެއް ޔަޤީންކުރީ 71 ވަނަ މިނެޓުގައި ހުވަން ހީ-ޗަންގ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް