ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 19:05
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މެގުއާ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މެގުއާ
ޓްވިޓަރ
އިންގްލެންޑް ޓީމް
ހެންޑަރސަންގެ ދިފާއުގައި މެގުއާ!
 
އިޓަލީ އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައިވެސް ހެންޑަރސަންއާ ދިމާކޮށްލި

ވިދިވިދިގެން ދެ މެޗެއްގައި މިޑްފީލްޑަރ ޖޯޑަން ހެންޑަރސަންއާ އިނގިރޭސި ސަޕޯޓަރުން ދިމާކޮށްލުމުން ދިފާއުގައި ޑިފެންޑަރ ހެރީ މެގުއާ ނިކުމެއްޖެއެވެ.

ހެންޑަރސަންއާ އިނގިރޭސި ސަޕޯޓަރުން ދިމާކޮށް, އަޑުއުފުލީ ރަހުމަތްތެރި ކަމުގެ މެޗެއްގައި ހުކުރު ދުވަހު އޮސްޓްރޭލިޔާ އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައި ބަދަލުކުރި ވަގުތާއި, އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީ އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައި ކުޅެން ނިކުއިތް ވަގުތެވެ. އިނގިރޭސި ސަޕޯޓަރުންގެ މިއަމަލާ ގުޅިގެން ޑިފެންޑަރ ހެރީ މެގުއާ ބުނީ ހަގީގީ އިނގިރޭސި ސަޕޯޓަރުން އެފަދައިން "ބޫން" ނުލައްވާނެ ކަމަށެވެ. އެފަދައިން އަމަލުކުރީ އިނގިރޭސި ސަޕޯޓަރުންކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާކަމަށް އެންމެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުން އަމާޒުވެފައިވާ މެގުއާ ބުންޏެވެ.

ހެރީ މެގުއާ ބުނީ މުޅި ކެރިއަރު ގައުމީ ޓީމަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ, ކުޅުންތެރިއަކަށް އެފަދައިން ދިމާކުރުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާ މެޗަށްފަހު އިންގްލެންޑް ކޯޗު ސައުތް ގޭޓްވެސް ވަނީ ހެންޑަރސަންގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. ހެންޑަރސަންއަށް ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުން ބޮޑަށް އަމާޒުވަމުން ދަނީ މިދިޔަ ސީޒަނަށްފަހު ލިވަޕޫލް ދޫކޮށް, ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަލް އިއްތިފާގަށް ބަދަލުވި ހިސާބުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް