ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ކުޅިވަރު - ޑިއެގޯ ކޯސްޓާ

މިދިޔަ ޖެނުއަރީގައި ކޯސްޓާ ވިއްކާލަން ނިންމިން: ކޮންޓޭ

  • ކޯސްޓާގެ ހާލަތު ވަރަށް ސާފު. އެކަން ކްލަބް، ކޯސްޓާ އަދި ކޯސްޓާގެ އެޖެންޓަށްވެސް އެނގޭނެ
  • ޓީމާއެކު މިވަގުތު ނެތް ކުޅުންތެރިންގެ ވާހަކަ ދައްކަން އޭނާ ބޭނުންނުވޭ
  • ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް ކޯސްޓާ ޗެލްސީ ދޫކޮށް އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާނެ

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 07:43 3,137

ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ (ކ) އަދި ފޯވާޑް ޑިއެގޯ ކޯސްޓާ (ވ) - އޭއެފްޕީ

މިދިޔަ ޖެނުއަރީގައި ސްޕެއިންގެ ފޯވާޑް ޑިއެގޯ ކޯސްޓާ ވިއްކާލަން ނިންމިކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީ ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ކޮންޓޭ ބުނީ ޓީމާއެކު މިވަގުތު ނެތް ކުޅުންތެރިންގެ ވާހަކަ ދައްކަން އޭނާ ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކޯސްޓާ ވިއްކާލަން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އޭނާ ހުއްދަ ދިންކަމަށެވެ.

ކޮންޓޭ ބުނީ ކޯސްޓާގެ ހާލަތު ވަރަށް ސާފު ކަމަށާއި، އެކަން ކްލަބް، ކޯސްޓާ އަދި ކޯސްޓާގެ އެޖެންޓަށްވެސް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ. ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ކޯސްޓާ ހޯދުމަށް ޗައިނާ ކްލަބްތަކުގެ އިތުރުން އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޯސްޓާ ނިންމީ ކްލަބުގައި މަޑުކުރާށެވެ.

ޗެލްސީން ކުރިޔަށް ގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ކޯސްޓާ ބައިވެރިނުވާއިރު، ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް ކޯސްޓާ ޗެލްސީ ދޫކޮށް އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާނެއެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އަންނަނީ ކްލަބްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން ކަމަށާއި، ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާންވެސް ކޯސްޓާ ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ

އެހެންނަމަވެސް ދަ ސަން އިން ބުނީ ކޯސްޓާ ކްލަބުގައި މަޑުކުރުވުމުގެ ގޮތުން ޗެލްސީން އޭނާއާ އެކު މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، ވަރަށް އަވަހަށް ކޯސްޓާގެ އެއްބަސްވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ގެންގުޅޭ ގޭމް ޕްލޭނަށް ކޯސްޓާ ނުފެތެއެވެ. އެގޮތުން ކޮންޓޭ ވަނީ ކޯސްޓާ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައި ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ކޯސްޓާ ހޯދުމަށް އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ވެސް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެޓްލެޓިކޯއާ ބެހޭ ގޮތުން ދާދިފަހުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ކޯސްޓާ ބުނީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތަކާ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެޓްލެޓިކޯއަށް ބަދަލުވެވިއްޖެ ނަމަވެސް އޭނާ އުފާވާނެ ކަމަށެވެ.

އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު 2014 ވަނަ އަހަރު ޗެލްސީއާ ގުޅުނު ކޯސްޓާ ވަނީ މިވީތަނަށް އެޓީމަށް ކުޅުނު 119 މެޗުގައި 58 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް، އެޓީމާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގު ދެފަހަރު އަދި ލީގް ކަޕް އެއްފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް