ކ. މާލެ
|
9 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 15:18
އިސްރާއީލުގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ
އިސްރާއީލުގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ
އޭއެފްޕީ
ފަލަސްތީން - އިސްރާއީލް
ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ރަސްމީކޮށް ހަނގުރާމަ އިއުލާނުކޮށްފި
 
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަށް ބަރުހަތިޔާރާއި ޓޭންކަރުތައްވެސް ޖަމާކުރަން ވަނީ ފަށާފައި

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތާ ދެކޮޅަށް ރަސްމީކޮށް ހަނގުރާމަ އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ރަސްމީކޮށް ހަނގުރާމަ އިއުލާންކޮށްފައި ވާއިރު، ޣައްޒާގައި އަސްކަރީ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްވެސް މިހާރު އިސްރާއީލް ސިފައިން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި ޣައްޒާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަށް ބަރުހަތިޔާރާއި ޓޭންކަރުތައް ޖަމާކުރަންވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މިފަހަރުގެ މި ބޮޑު ހަމަނުޖެހުންގަނޑު ފެށިފައި މިވަނީ، މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތަކުން ދިން ކުއްލި ހަމަލާގައި އިސްރާއީލުގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއީލާ ދެމެދު އެތައް މަހެއްވަންދެން ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވެފައި ވީނަމަވެސް ހަމާސްއިން ދިން މި ހަމަލާއަކީ އިސްރާއިލަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީ ކަމަށް، މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ބަދަލު ހިފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވައި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި "ދިގު އަދި އުނދަގޫ ހަނގުރާމައަކަށް" ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްތީނު މީހުން "މިހާރު މިހާރަށް އެތަނުން ދިއުމަށް" ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހާއި އާދީއްތަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހަމާސްއިން ވަނީ، އިސްރާއީލަށް އެތައް ހާސް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 500އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާނެކަމަށް ސީއެންއެންގެ އެނަލިސިސްއިން ދައްކާފައިވާއިރު، 2،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެފައި ވާކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
17%
33%
17%
22%
6%
6%
ކޮމެންޓް