ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 21:20
އެޑިއުވެސްޓް ސްޓަޑީ އެބްރޯޑް އެކްސްޕޯ ފެށުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެޑިއުވެސްޓް ސްޓަޑީ އެބްރޯޑް އެކްސްޕޯ ފެށުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
އެޑިއުވެސްޓްގެ އެޑިއުކޭޝަން އެކްސްޕޯ
އެޑިއުވެސްޓް ސްޓަޑީ އެބްރޯޑް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި
 
ބޭރުގެ ޔުުނިވާސިޓީތަކާއި ކޯސްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެ
 
މިސަރުކާރުން މަތީ ތައުލީމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދޭ
 
ތިން ދުވަހަށް މިއެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނެ

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔުނިވާސިޓީތަކާއެކު އެޑިއުވެސްޓް ސްޓަޑީ އެބްރޯޑް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި މިއެކްސްޕޯ ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދަންވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އިތުރުން ހުކުރު، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ން ރޭގަނޑު 10:00 ށެވެ.

މި އެކްސްޕޯ އާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޑިއުވެސްޓްއިން ބުނީ މި އެކްސްޕޯގައި އޮސްޓްރޭލިއާ، މެލޭޝިއާ، ބަންގްލަދޭޝް އަދި ސްޕެއިންގެ ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ މައުލޫމާތާއި، ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ މީހުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މި އެކްސްޕޯ ފެށުމަށް މީރުމާ ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ހަޔަަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކިއެކި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދާ ކަމަށެވެ. އަލަށް ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގެ ޔުނިވާސިޓީތަކަށް ކިޔަވަންދާ ދަރިވަރުންނަށް މިފަދަ އެކްސްޕޯތައް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސަރުކާރުން މަތީ ތައުލީމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޔުނިވާސިޓީތަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމު އިންޓްރެސްޓަކާ ނުލައި، މިހާރު ފުޅާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއް ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މިހާރު ވެސް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ އިތުރުން ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު 18،000ށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޑިއުވެސްޓްގެ އެޑިއުކޭޝަން އެކްސްޕޯގައި ސްޓޫޑެންޓް ވިސާގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯއަށް ދާ މީހުންގެ މެދުގައި ޚާއްސަ ލަކީ ޑްރޯއެއް ނަގާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް