އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ކަންގަނާ

ކަނޑިއަކުން ޖެހި ކަންގަނާ ޒަޚަމްވެއްޖެ

  • "މަނީކަރުނީކާ - ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ" ނެރޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި

ކ. މާލެ | 21 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު 10:41 | 2,315

ކަންގަނާ - އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ކަނޑިއަކުންޖެހި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކަންގަނާ  ޒަޚަމް ވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ ޒަޚަމްވެފައިވަނީ "މަނީކަރުނީކާ - ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ"ގެ މަންޒަރެއް ނަގަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޕް ކަނޑިޔަކުން ނިތްކުރީގައި ޖެހިގެނެނެވެ.

އޭނާއަށް މިހާރު ދަނީ އިންޑިއާގެ އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ކަންގަނާ ޒަޚަމްވީ "މަނީކަރުނިކާ- ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ" ގެ މަންޒަރެއް ކަމަށްވާ ކަނޑި ހަނގުރާމަ ކުރާ މަންޒަރެއް ނަގަމުން ދަނިކޮންނެވެ.  އޭނާއަށް ފަރުވާދިން ޑޮކްޓަރުންނާ ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ނިތްކުރީގައި ކަފައިގެންދިޔައީ ފުންކޮށްނަމަވެސް އޭނާގެ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑަށް ގެއްލުން ނުވުވުމަކީ ނަސީބުކަމަށެވެ. ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ނިތްކުރިން ކަފައިގެން ދިޔަނަމކަ އޭނާގެ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑަށް ގެއްލުން ލިބުނީސްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ކަންގަނާ ގާތްގަނޑަކަށް ހަފްތާއެއްހާދުވަހުގައި ހޮސްފިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ޝޫޓިންއާއި ގުޅޭނީ ކިހާ ދުވަހަކު މެދުކެނޑުމަށްފަހުގައި ކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި އޭނާއަށް އަދި އަރާމް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރ ބުނެފައިވެއެވެ.

"މަނީކަރުނީކާ - ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ" ނެރޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްމަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.