ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 17:24
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ މޫސުން
ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް
 
އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5 ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 11 ޖެހުމާ ހަމައަށް ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ދ އަތޮޅަށް ވަނީ ވައިޓް އެލާޓްނެރެފައި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5 ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 11 ޖެހުމާ ހަމައަށް ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ދ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރޭކަމުގައެވެ.

Advertisement

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ މިވަގުތުތަކުގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް