ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 10:01
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ލުކަކޫއާއި ޓީމްގެ އެހެން ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޯމާ
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ލުކަކޫއާއި ޓީމްގެ އެހެން ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޯމާ
އިޓާލިއަން ސެރީ އޭ
ލުކާކޫގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރޯމާއަށް ލީގުގައި ދެވަނަ މޮޅު
 
ރޯމާ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ން

ލުކަކޫގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރޯމާއިން މިސީޒަންގައި އިޓާލިއަން ލީގުގައި ދެވަނަ މޮޅު ހޯދައިފައިއެވެ.

ރޯމާ ސެރީ އޭ ގައި ސީޒަންގެ ދެވަނަ މޮޅު ހޯދީ ފްރޮސިނޯނޭ 2-0 ން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ރޯމާ އަށް ލީޑް ނަގައިދިނީ މިސީޒަންގައި ޓީމާ ގުޅުނު ބެލްޖިއަމްގެ ލުކަކޫއެވެ. އޭނާ ރޯމާއަށް ކުޅެމުން އަންނަނީ ޗެލްސީގެ ލޯނެއްގެ ދަށުންނެވެ. ދެވަނަ ގޯލް މެޗު ނިމެން ހަތް މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ޖެހީ ލޮރެންޒޯ ޕެލެގްރިނީއެވެ. ދެ ގޯލް ޖަހަންވެސް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ދިބާލާއެވެ. މެޗަށްފަހު ލުކާކޫ ބުނީ މިއީ ޓީމުން ވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ހޯދި މުހިއްމު މޮޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޓީމް އޮތީ އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި ނަމަވެސް ސީޒަންގެ ބޮޑުބައި ކުރިއަށް އޮތުމުން ހާލަތުން އަރައިގަނެވޭނެކަމަސް ލުކަކޫ ބުންޏެވެ.

Advertisement

މިއީ މޮރީނިއޯ ކޯޗުކޮށްދޭ ރޯމާ އަށް މިސީޒަންގެ ލީގުގައި ހޯދުނު ދެވަނަ މޮޅެވެ. ލީގު ތާވަލްގައި ރޯމާ އޮތީ 7 މެޗުން 8 ޕޮއިންޓާއެކު 12 ވަނާގައެވެ. ލީގުގައި ޔުވެންޓަސްއާއި އެޓްލާންޓާ ވާދަކުރި މެޗު ނިމުނީ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ޔުވެންޓަސް އޮތީ 14 ޕޮއިންޓާއެކު 4 ވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް