ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 19:17
ޗައިނާގެ ހަނދުގެ މިޝަން އަލުން ފެށުން
ޗައިނާގެ ހަނދުގެ މިޝަން އަލުން ފެށުން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޗައިނާގެ ހަނދުގެ މިޝަން
ޗައިނާގެ ޖައްވީ އިދާރާއިން ހަނދަށް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުގެ ތަފްސީލުތައް އާންމުކޮށްފި
 
މި މިޝަނަކީ ދުނިޔޭގެ ގުދުރަތީ ސެޓެލައިޓް (ހަނދު)ން ފިޒިކަލް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ބެއިޖިންގުން ކުރާ ދެވަނަ މަސައްކަތް

ޗައިނާގެ ޖައްވީ އިދާރާއިން ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ، ހަނދުގެ ދަތުރުގެ ތަފްސީލުތައް އާންމުކޮށްފިއެވެ. ދަތުރުގެ ތަފްސީލު ޗައިނާއިން ޢާއްމުކޮށްފައިވާއިރު، އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ދަތުރު ފަށަން ނިންމާފައިވާކަން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ޗަންގް-އީ-6 ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި މިޝަނަކީ ދުނިޔޭގެ ގުދުރަތީ ސެޓެލައިޓް (ހަނދު)ން ފިޒިކަލް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ބެއިޖިންއިން ކުރާ ދެވަނަ މަސައްކަތެވެ.

ޗައިނާ ނޭޝަނަލް ސްޕޭސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ސީއެންއެސްއޭ)އިން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ މިޝަން ޕްރިވިއުކޮށް، އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް ދައްކާލާފައެވެ. އަދި އެ ޕްރޮޖެކްޓް ލޯންޗުކުރުން އޮންނާނީ 2024 ވަނަ އަހަރު ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޗަންގް-އީ-6 މިޝަން ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާނަމަ، އެ އުޅަނދު ހަނދުގައި ލޭންޑްކުރާނީ ހަނދުގެ ދުރު ފަރާތުގައި ހުންނަ ސައުތު ޕޯލް-އެއިޓްކެން ބޭސިންގައި ކަމަށާއި، އޭގެ މަސައްކަތަކަށްވާނީ ހަނދާމެދު އިންސާނުންގެ ވިސްނުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ހަނދުގެ ސާމްޕަލްތައް ހޯދުމާއި އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެ އެޖެންސީން ބުންޏެވެ.

ސީއެންއެސްއޭއިން އިތުރަށް ބުނީ ޗައިނާގެ ހަނދުގެ "ދޭވީ ޗަންގޭ"ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ޖައްވީ އުޅަނދުގައި ފްރާންސް، އިޓަލީ، ޕާކިސްތާން އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ޖައްވީ އިދާރާ، އީއެސްއޭއިން އުފައްދާފައިވާ އެޑްވާންސް ސެންސަރުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ހަތަރު ގައުމެއްގެ ޕެލޯޑްތަކާއި ސެޓެލައިޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައް އުފުލާނެ ކަމަށެވެ.

ޗަންގްއީއާއި އޭގެ އޮޕަރޭޓަރުންގެ މެދުގައި އަލުން ދުނިޔެއަށް ގުޅުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާއިން އަލަށް އުފެއްދި ކުއޭކިއާއޯ-2 ރިލޭ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެޓެލައިޓުންވެސް މި މިޝަންގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. އެ މަސައްކަތް 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ސްޕޭސް އެޖެންސީން ބުންޏެވެ.

ޗައިނާގެ ޖައްވީ އުޅަނދުގެ އަމާޒަކީ ހަނދުގެ ސަރަހައްދުން 2 ކިލޯގްރާމްގެ މެޓީރިއަލް އެއްކުރުން ކަމަށްވާއިރު، މިދަތުރުގައި ހަނދުން، ފެން ނުވަތަ އައިސްއާއި އެހެނިހެން ކޮމްޕައުންޑްތައް ހުރިކަމުގެ ހެކި ހޯދުމަށް ސައިންސްވެރިން ދިރާސާތައް ކުރާނެ ކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެއެވެ. ޗައިނާއިން 2020 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޗަންގް-އީ-5 މިޝަނަކީ ހަނދުން ސާމްޕަލްތައް ދުނިޔެއަށް ގެނައުމަށް ކުރި ފުރަތަމަ ކާމިޔާބު މަސައްކަތެވެ.

ސީއެންއެސްއޭގެ އެންމެ ފަހުގެ އިއުލާނާއެކު، ފާއިތުވި މަސްތަކުގައި ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ހަނދުގެ މިޝަންތަކެއް ލޯންޗްކޮށް ނުވަތަ ނިމިފައިވާއިރު، އިންޑިއާގެ ޖައްވީ އިދާރާއިން ވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަނދުގެ ސަރަހައްދަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

މޮސްކޯގެ ލޫނާ-25 މިޝަން ހަނދަށް ޖައްސަން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެންމެ އިސް ސައިންސްވެރިޔާ ރޮސްކޮސްމޮސް ވިދާޅުވީ، ލޭންޑިންގ މަސައްކަތުން ސައިންސްވެރިންނަށް އަގުހުރި ޑޭޓާތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށާއި، "ލޫނާ-26، 27 އަދި 28ގެ މުސްތަގުބަލުގެ މިޝަންތަކަށް" އުއްމީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއިން ބުނަނީ ޗަންގް-އީ-6 އަށް ފަހު، އިތުރު ދެ ޗަންގްއީ މިޝަނެއް ރާވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މިޝަންގެ ދަށުން ހަނދުގެ ސައުތު ޕޯލަށް ރޮބޮޓިކް ލޭންޑަރެއް ފޮނުވައި، އެންމެ ފަހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ރިސާޗް ސްޓޭޝަނެއް އެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް