ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ޕޮއިސް

ޕޮއިސްއިން ކުޅިވަރު ކުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ "ހޮޓްއައިސް ސްޕޯޓްސް" ތައާރަފްކޮށްފި

  • "ކޮންފިޓީ" ގެ ނަމުގައި އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ސެންޓެއް ވެސް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފަ

ކ. މާލެ | 20 ޖުލައި 2017 | ބުރާސްފަތި 22:51 | 2,759

"ހޮޓްއައިސް ސްޕޯޓް" ލޯންޗްކުރުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުޅިވަރު ކުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ހޮޓްއައިސް ސްޕޯޓްސް ޕޮއިސްއިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

 

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޗަންޕާ ސެންޓްރަލްގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް "ހޮޓްއައިސް ސްޕޯޓް" ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްދިނީ، ގައުމީ ޓީމްގެ އަމްދާން އަލީ އަދި އަސަދުﷲ އަބުދުﷲއެވެ.

 

އަންހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް ޚާއްސަކޮށްގެން ސެންޓެއް ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. "ކޮންފިޓީ" ގެ ނަމުގައި ތައާރަފް ކުރެވުނު މި ސެންޓް ލޯންޗްކޮށްދިނީ އެސްޓީއޯގެ ޕާޗޭސިން އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ އާމިނަތު ފަޒްލާއެވެ.

 

ޕޮއިސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިލްޔާސް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ސްޕޯޓްސް ބޮޑީ ސްޕްރޭއެއް ތައާރަފްކުރީ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެންކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ އެމްއެންޑީއެފަށް ޚާއްސް ބޮޑީ ސްޕްރޭއެއްވެސް ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް ޚާއްސަކޮށްގެން ސްޕޯޓްސް ބޮޑީ ސްޕްރޭއެއް ތައާރަފްކުރުމަށް ވިސްނަވަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި "ހޮޓްއައިސް ސްޕޯޓް" ވެސް ޕޮއިސްގެ އެހެނިހެން ބޮޑީ ސްޕްރޭތައް ލިބެން ހުންނަ ރޭންޖްގައި ލިބެން ހުންނާނޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ޖެނުއަރީމަހު މަޖީދީ މަގުގައި ހުޅުވިގެން ދިޔަ ޕޮއިސްގެ އާ ޝޯ ރޫމާއެކު އެކުންފުނީގެ ވިޔަވާރިވެސް ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަނީ ފުޅާކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މާލެ އާއި މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅަކުން ވެސް ޕޮއިސް އިން ވިއްކާ ސެންޓާއި ބޮޑީ ސްޕްރޭގެ ބާވަތްތައް ހެޔޮ އަގުގައި ލިބެން ހުރެއެވެ.

 

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގްބޫލްކަން ހޯދަމުން އަންނަ ހޮޓް އައިސް، ޕެރިސްވެލީގެ އިތުރުން ލުއިސް ކާޑިންގެ ސެންޓް އަދި ބޮޑީ ސްޕްރޭގެ ހޯލް ސޭލް ވިޔަފާރިވެސް ކުރަމުން އަންނަ ޕޮއިސްގެ ފިހާރަތަކަކީ ލުއި އަގެއްގައި މީރުވަސް ދުވާ ސެންޓް ވިއްކުމުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ވިޔަފާރިއެކެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.