ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 17:33
އާރްޓީއެލް ފެރީތައް
އާރްޓީއެލް ފެރީތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އަތޮޅުތެރޭގެ އާންމު ފެރީ ޚިދުމަތް
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ފޯރުކޮށްދޭ އަތޮޅުތެރޭގެ އާންމު ފެރީގެ ދަތުރުތައް ހޮނިހިރު ދުވަހަށް މެދުކަނޑާލެވޭނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި
 
އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 1650 ގުޅުއްވާ
 
30 ސެޕްޓެމްބަރުވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު، އެމްޓީސީސީ އިން ފޯރުކޮށްދޭ އަތޮޅުތެރޭގެ އާންމު ފެރީގެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލެވޭނެ
 
ތ/ލ ސްޕީޑް، މީމު ސްޕީޑް، ޒޯން 6 އަދި އާރްޓީއެެލް ފެރީގެ ދަތުރުތައް މެދު ނުކެނޑި ކުރިއަށް ދާނެ

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ފޯރުކޮށްދޭ އަތޮޅުތެރޭގެ އާންމު ފެރީގެ ދަތުރުތައް ހޮނިހިރު ދުވަހަށް މެދުކަނޑާލެވޭނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ބުނީ އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ އަތޮޅުތެރޭގެ އާންމު ފެރީގެ ދަތުރުތައް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 30 ސެޕްޓެމްބަރުވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް މެދުކަނޑާލެވޭނެކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ތ/ލ ސްޕީޑް، މީމު ސްޕީޑް، ޒޯން 6 އަދި އާރްޓީއެެލް ފެރީގެ ދަތުރުތައް މެދު ނުކެނޑި ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ މައާފަށް އެދިފައެވެ. އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 1650 އަށް ގުޅުއްވުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

މީގެއިތިރުން، އެމްޓީސީސީން މިހާރު ވަނީ އާރްޓީއެލް ބަހުގެ ޚިދުމަތް މާލެ ސިޓީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި ލ. އަތޮޅުގައިވެސް ފަށާފައެވެ. އެކަށީގެންވާ އަގުގައި ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުން ކުރެވޭ ކަނޑާއި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކުންފުނީގެ މަގުސަދެއް ކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް