ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 01:07
މެޗުގައި ހެޓްރިކް ހެދި ކޭން: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
މެޗުގައި ހެޓްރިކް ހެދި ކޭން: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
ބުންޑަސް ލީގު
ބަޔާންގައި ކޭންގެ ފުރަތަމަ ހެޓްރިކް، ހޯދީ ހަތް ލަނޑުގެ މޮޅެއް!
 
ލީގުގައި ކޭން ވަނީ 7 ގޯލް ޖަހާފައި

އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ބަޔާން މިއުނިކްގައި ފުރަތަމަ ހެޓްރިކް ހަދައިފިއެވެ.

މި ސީޒަންގައި ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށް, ބަޔާން މިއުނިކަށް ބަދަލުވި ފޯވާޑް އެ ކްލަބަށް ފުރަތަމަ ހެޓްރިކް ހަދައިދިނީ ބުންޑަސް ލީގުގައި 7-0 ން ބޮޗަމް ބަލިކުރި މެޗުގައެވެ. ކޭން ހެޓްރިކް ހެދީ ޕެނަލްޓީއަކާ އެކުއެވެ. މެޗުގައި ހެޓްރިކް ހެދުމުގެ އިތުރުން ކޭން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފައެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ބަޔާންއަށް ލީޑް ނަގައިދިނީ ޗޯޕޯ މޯޓިންގއެވެ. މެޗުގައި ދެން ބަޔާންއަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ޑެ ލައިޓް, ސާނޭ, އަދި ޓެލް އެވެ.

Advertisement

ކޭން ވަނީ ބަޔާންއަށް ބަދަލުވެ, ލީގުގައި ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ހަތް ގޯލް ޖަހާފައެވެ. އަދި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައިވެސް ލަނޑު ޖެހިއެވެ. ލީގުގައި ބަޔާން ވަނީ ފަސް މެޗުގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވެފައެވެ. އެއް މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. 13 ޕޮއިންޓާއެކު ބަޔާން އޮތީ އެއްވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް