ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 15:07
ސަލާހު ލިވަޕޫލްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ސަލާހު ލިވަޕޫލްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޮޕާ ލީގު
ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ ފަހަތުން އަރާ
 
މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ން

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ނުލިބި, މިސީޒަންގައި ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ވާދަކުރަން ޖެހުނު ލިވަޕޫލުން ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޮސްޓްރިއާގެ ލާސްކް އަތުން ފަހަތުން އަރާ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ލާސްކްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ލިވަޕޫލުން ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލީޑް ނެގީ ލާސްކް އިންނެވެ. 14 ވަނަ މިނިޓްގައި ލީޑް ނަގައިދިނީމިޑްފީލްޑަރ ފްލޮރިއަން ފްލެކާ އެވެ. ދެވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅު ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ލިވަޕޫލަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ޑާވިން ނޫނޭޒްއެވެ. އެއީ ޑިއާޒްއަށް ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ކުރިހޯދައިދިނީ ޑިއާޒްއެވެ. އަދި ލީޑް ފުޅާކޮށްދިނީ މެޗު ނިމެން ދެ މިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ސަލާހުއެވެ. ސަލާހު ކުޅެން ނިކުތީ ދެވަނަ ހާފްގައެވެ. މެޗަށް ލިވަޕޫލް ނިކުތީ އެންމެ ފަހުން ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައަށް 11 ބަދަލެއް ގެނެސްގެންނެވެ.

Advertisement

މިމޮޅާއެކު ކްލޮޕް ވެފައިވަނީ ލިވަޕޫލަށް ޔޫރަޕްގައި 50 މޮޅު ހޯދައިދިން ފުރަތަމަ ކޯޗަށެވެ. ލިވަޕޫލްގެ އިތުރުން ޕްރމިއަރ ލީގުގެ ވެސްޓް ހޭމް ވަނީ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި 3-1 ން ޓޮޕޯލާ ބަލިކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް