ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:37
ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ކޯޗު އެޑިން ޓާޒިކް
ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ކޯޗު އެޑިން ޓާޒިކް
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
"ނުރައްކާތެރި" ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ޑޯޓްމަންޑުން ޓީމު ބެލެންސް ކުރާނެ: ޓާޒިކް
 
ޓާޒިކް ދެކޭ ގޮތުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގެގެ މެޗެެއްގައި ކުޅުމާއި، ޖަރުމަނު ލީގުގައި ކުޅޭ މެޗާ ވަރަށް ތަފާތުވާނެ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އާ ދެކޮޅަށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ނެރެނީ ބެލެންސް ޓީމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެޑިން ޓާޒިކް ބުނެފި އެވެ.

ޕީއެސްޖީ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ޓާޒިކް ބުނީ، ޕީއެސްޖީ އަކީ ވަރަށް "ނުރައްކާތެރި" ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ މެޗަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނެ އެންމެހައި ގޮތްތަކެއް ވިސްނައި، ރާވާލާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ޓާޒިކް ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ޑޯޓްމަންޑުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އެ ޓީމުން އަންނަނީ އެ މެޗުގެ ސީރިއަސްކަން ދެނެގަނެ، އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަކޮށް، މަތީ ފަންތީގައި ކުޅެވެ ފެންވަރު ޑޯޓްމަންޑުގައި ވެސް އޮތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޓާޒިކް ދެކޭ ގޮތުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގެގެ މެޗެެއްގައި ކުޅުމާއި، ޖަރުމަނު ލީގުގައި ކުޅޭ މެޗާ ވަރަށް ތަފާތުވާނެ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗުތަކަކީ ވަރަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑު މެޗެއް ކަމަށާއި، އެ މެޗުގައި ހެދޭ އެންމެ ގޯހެއްގެ ސަބަބުން މުޅި މެޗު އެނބުރިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން، ޑިފެންސްގައި އިތުރަށް ސަމާލުވެގެން ކުޅުމަށް ޑޯޓްމަންޑުން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ނެރެން ވިސްނާފައި އޮތީ ބެލެންސް ޓީމެއް ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ޕީއެސްޖިއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ މޮޅުވުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑޯޓްމަންޑުން ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން ދަންވަރު 12 ޖަހާއިރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް