ކ. މާލެ
|
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 06:32
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފަރިތަކުރުމުގައި މޮޑްރިޗް ބައިވެރިވަނީ
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފަރިތަކުރުމުގައި މޮޑްރިޗް ބައިވެރިވަނީ
ރޮއިޓާސް
ލޫކާ މޮޑްރިޗް
ސައުދީން ލިބުނު ހުށަހެޅުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަން މޮޑްރިޗް ބޭނުމެއް ނުވޭ
 
މޮޑްރިޗް ބުނީ އޭނާ ބޭނުންވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި ފުޓުބޯޅައިގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގެ އުފާ ލިބިގަންނަން ކަމަށް

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ކުލަބަކުން ލިބުނު ހުށަހެޅުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް، ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރޮއޭޝިއާގެ ކެޕްޓަން ލޫކާ މޮޑްރިޗް ބުނެފި އެވެ.

މޮޑްރިޗް މިހެން ބުނީ މީޑިއާ އަކަށް އޭނާ ދިން އިންޓަވިޔުއެއްގަ އެވެ. އެ ހުށަހެޅުން މޮޑްރިޗަށް ލިބުނުއިރު ރެއާލާއެކު އޭނާ ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުން އޮތީ މިދިޔަ ޖޫން މަހަށް ހަމަވާ ގޮތަށެވެ. ސައުދީން ލިބުނު ބޮޑު ހުށަހެޅުމާއެކު މޮޑްރިޗް ރެއާލް ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ވެސް ފެތުރުނެެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މޮޑްރިޗް ވަނީ އޭނާ ރެއާލްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެއަށްފަހު ރެއާލާއެކު އޭނާ ވަނީ އިތުރު އެއް އަހަރު ދުވަހަށް އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

މޮޑްރިޗް ބުނީ، ރެއާލްގައި އަބަދު ވެސް އޭނާ ހުންނަނީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިގެން، އުފަލުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރު އެހެން ކަމަކާ ވިސްނަން އެއްވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވެސް މޮޑްރިޗް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މޮޑްރިޗް ބުނީ ބޮޑެތި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކައިގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދަން ވެސް އޭނާ ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. މޮޑްރިޗް ބުނީ އޭނާ ބޭނުންވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި ފުޓުބޯޅައިގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގެ އުފާ ލިބިގަންނަން ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށް މޮޑްރިޗް ރެއާލަށް ބަދަލުވީ 2012 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ފާއިތުވި 12 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މޮޑްރިޗް ވަނީ ރެއާލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. މިހާރު އޭނާ އަކީ ރެއާލްގެ މެދުތެރޭގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. މޮޑްރިޗް ވަނީ މިހާތަނަށް ރެއާލަށް 492 މެޗު ކުޅެދީ 37 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބާއެކު 23 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްޕެނިޝް ލީގު ތިން ފަހަރު، ކޮޕަ ޑެލް ރޭ ދެ ފަހަރު، ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ހަތަރު ފަހަރު، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފަސް ފަހަރު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް ހަތަރު ފަހަރު އަދި ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ފަސް ފަހަރު ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް