ކ. މާލެ
|
28 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 09:09
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކޭން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކޭން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ލީގު
ބަޔާންގައި ވެސް ކޭންގެ ވިދުން ގަދަ
 
ބަޔާނަށް ބަދަލުވެ ކުޅުނު ތިން މެޗުން ކޭން ވަނީ ތިން ލަނޑު ޖަހައިފައި

ޖަރުމަނު ލީގުގައި އޮގްސްބާގާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބަޔާންގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ބަޔާނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ލީޑު ލިބުނީ އޮގްސްބާގުގެ އުދޯހާއީ އަތުން 32 ވަނަ މިނެޓުގައި ބައިކޮޅަސް ވަން ލަނޑުންނެވެ. އެއީ ބަޔާންގެ ލެރޯއީ ސާނޭ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އޮގްސްބާގުގެ ގޯލް ކީޕަރު ގައި ޖެހި ރީބައުންސަށް ނިކުތް ވަގުތު، ޑިފެންޑަރު އުދޯހާއީ ގައި ޖެހި ގޯލަށް ވަދެގެންނެވެ. އޭގެ އަށް މިނެޓު ފަހުން ބަޔާންގެ ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށް އެ ޓީމަށް ބަދަލުވި އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން އެވެ. އެއީ އޮގްސްބާގުގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުމުން ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް ކޭން ޖެހި ލަނޑެވެ. ބަޔާންގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ކޭން ޖެހީ އަލްފަންސޯ ޑޭވިސް ދިން ބޯޅައެއް ގޯލަށް ވައްދާލައިގެންނެވެ. މިއީ ކޭން ބަޔާނަށް ބަދަލުވި ފަހުން އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން ތިން ވަނަ މެޗެވެ. ތިން މެޗުން އޭނާ ވަނީ ތިން ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މެޗުގައި އޮގްސްބާގުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު 86 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ބެލްޖޯ އެވެ.

Advertisement

ދެ މެޗުން ލިބުނު ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ބަޔާން އޮތީ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔޫނިއަން ބާލިން އަށް ވެސް ލިބެނީ ހަ ޕޮއިންޓެވެ. ބާލިން ކުރި ހޯދަނީ ފައިދާ ލަނޑުންނެވެ. ލީގުގައި ދެން ބަޔާނަށް އޮންނާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ބޮރޫޝިއާ މުންޗެންގްލަޑްބެކާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް